Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

12.

Co wpływa na poziom cen na rynku?

13.

Jak nabywcy na rynku zareagują na wyższe ceny, wziąwszy pod uwagę kształt krzywej popytu (jej ujemne nachylenie)?

14.

Czy krzywa popytu ma dokładnie taki sam kształt na wszystkich rynkach? Jeśli nie, jakie mogą być różnice?

15.

Czy krzywa podaży ma taki sam kształt na wszystkich rynkach? Jeśli nie, jakie mogą być różnice?

16.

Jaki jest związek między zapotrzebowaniem a ilością oferowaną przy cenie zapewniającej rynkową równowagę? Jaka jest relacja między tymi dwiema wielkościami, gdy na rynku występuje nadwyżka popytu, a jaka, gdy pojawi się nadwyżka podaży?

17.

W jaki sposób można zlokalizować punkt równowagi na wykresie popytu i podaży?

18.

Jeśli cena rynkowa jest wyższa od ceny równowagi, to spodziewasz się nadwyżki popytu, czy nadwyżki podaży? Jeśli cena rynkowa jest niższa od ceny równowagi, to spodziewasz się nadwyżki popytu, czy nadwyżki podaży? Dlaczego?

19.

Zakładając, że cena rynkowa kształtuje się powyżej ceny równowagi, wyjaśnij, w jaki sposób dochodzi do zmiany ceny i jej przesunięcia do poziomu zapewniającego równowagę. Rozumowanie powtórz dla sytuacji, w której cena rynkowa znajduje się poniżej punktu równowagi.

20.

Jaka jest różnica między popytem a zapotrzebowaniem na jakiś produkt, np. mleko? Wyjaśnij to, posługując się wykresem, na którym naszkicujesz krzywą popytu na mleko.

21.

Jaka jest różnica między podażą danego dobra (np. mleka) a jego ilością oferowaną? Różnicę tę również wyjaśnij za pomocą wykresu, na którym narysujesz krzywą podaży mleka.

22.

W jaki sposób ekonomiści radzą sobie z problemem wpływu wielu czynników na konkretny rynek w tym samym czasie?

23.

Wymień kilka czynników, które mogą spowodować przesunięcie krzywej popytu na rynku dóbr i usług.

24.

Wymień kilka czynników, które mogą spowodować przesunięcie krzywej podaży na rynku dóbr i usług.

25.

W jaki sposób należy dokonywać analizy rynku, na którym przesuwają się zarówno krzywa podaży, jak i krzywa popytu?

26.

Co powoduje ruch po krzywej popytu? Co powoduje ruch po krzywej podaży?

27.

Czy cena maksymalna ma wywołać wzrost, czy spadek ceny?

28.

W jaki sposób cena maksymalna ustalona poniżej poziomu równowagi wpływa na zapotrzebowanie i ilość oferowaną?

29.

Czy cena minimalna ma wpłynąć na wzrost, czy na spadek ceny?

30.

W jaki sposób cena minimalna ustalona powyżej poziomu równowagi wpływa na zapotrzebowanie i ilość oferowaną?

31.

Czym jest nadwyżka konsumenta? W jaki sposób można ją zilustrować, wykorzystując krzywe popytu i podaży?

32.

Co to jest nadwyżka producenta? W jaki sposób można ją zilustrować, wykorzystując krzywe popytu i podaży?

33.

Czym jest nadwyżka całkowita? W jaki sposób można ją zilustrować, wykorzystując krzywe popytu i podaży?

34.

Jaki jest związek między nadwyżką całkowitą a efektywnością ekonomiczną?

35.

Czym jest zbędna strata społeczna?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.