Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Mikroekonomia – Podstawy

Pytania sprawdzające

Mikroekonomia – PodstawyPytania sprawdzające

1.

Jakie zjawiska na rynku pracy powodują ruch wzdłuż krzywej popytu na pracę, a jakie przesunięcie tej krzywej?

2.

Jakie zjawiska na rynku pracy powodują ruch wzdłuż krzywej podaży pracy, a jakie przesunięcie samej krzywej?

3.

Tabela 10.10 pokazuje różne poziomy zatrudnienia, produkt krańcowy dla każdego z tych poziomów oraz cenę, po której przedsiębiorstwo może sprzedawać produkcję, działając na rynku doskonale konkurencyjnym.

Ilość pracy Krańcowy produkt pracy (MPL) Cena produktu (zł)
1 10 4
2 8 4
3 7 4
4 5 4
5 3 4
6 1 4
Tabela 10.10
 1. Jaka jest wartość produktu krańcowego dla każdego poziomu zatrudnienia?
 2. Jeśli przedsiębiorstwo działa na doskonale konkurencyjnym rynku pracy, na którym obecna płaca rynkowa wynosi 12 zł, to jaki jest jego zysk, jeżeli wybrało ono optymalny poziom zatrudnienia?
4.

Tabela 10.11 pokazuje różne poziomy zatrudnienia, produkt krańcowy na każdym z tych poziomów oraz krańcowy przychód monopolu.

Ilość pracy Krańcowy produkt pracy (MPL) Cena produktu (zł)
1 10 10
2 8 7
3 7 5
4 5 4
5 3 2
6 1 1
Tabela 10.11
 1. Jaki jest krańcowy przychód monopolu dla każdego poziomu zatrudnienia?
 2. Jeśli monopol działa na doskonale konkurencyjnym rynku pracy, na którym obecna płaca rynkowa wynosi 20 zł, to jaki jest jego zysk, jeśli poziom zatrudnienia jest optymalny?
5.

Tabela 10.12 pokazuje informacje o krzywej podaży pracy dla monopsonu, czyli stawki płacy oczekiwanej na każdym poziomie zatrudnienia.

Liczba pracowników Płaca jednostkowa
1 1
2 3
3 5
4 7
5 9
6 11
Tabela 10.12
 1. Jaki jest krańcowy koszt pracy dla monopsonu przy każdym poziomie zatrudnienia?
 2. Jeśli każdy pracownik generuje przyrost utargu całkowitego o wartości 13 zł, to jaki jest zysk przedsiębiorstwa, które wybrało optymalny poziom zatrudnienia?
6.

Wyjaśnij, w jaki sposób w każdej z poniższych sytuacji siły rynkowe mogą zachęcić przedsiębiorstwo do działania w mniej dyskryminacyjny sposób.

 1. Lokalne przedsiębiorstwo dostarczające kwiaty, prowadzone przez fanatycznego białego właściciela, zauważa, że wielu klientów to osoby czarnoskóre.
 2. Linia montażowa tradycyjnie zatrudnia tylko mężczyzn, ale ma trudności ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.
 3. Stronniczy właściciel przedsiębiorstwa świadczącego usługi domowej opieki zdrowotnej chciałby płacić Latynosom pensje niższe niż innym pracownikom.
7.

Czy różnica w średnich zarobkach między kobietami a mężczyznami świadczy o dyskryminacji na rynku pracy? Uzasadnij swoją odpowiedź.

8.

Jakie zjawiska na rynku finansowym powodują ruch wzdłuż krzywej popytu, a jakie jej przesunięcie?

9.

Jakie zjawiska na rynku finansowym powodują ruch wzdłuż krzywej podaży, a jakie jej przesunięcie?

10.

Jeśli prawo dotyczące lichwy ogranicza stopy procentowe do maksymalnego poziomu 35%, to jaki byłby prawdopodobny wpływ tego prawa na kwotę udzielanych pożyczek i spłacanych odsetek?

11.

Która z poniższych zmian na rynku finansowym doprowadzi do spadku stóp procentowych?

 1. wzrost popytu
 2. spadek popytu
 3. wzrost podaży
 4. spadek podaży
12.

Która z poniższych zmian na rynku finansowym doprowadzi do wzrostu liczby udzielonych i otrzymanych pożyczek?

 1. wzrost popytu
 2. spadek popytu
 3. wzrost podaży
 4. spadek podaży
13.

Zidentyfikuj najbardziej trafne stwierdzenie. Cena minimalna będzie miała największy wpływ na rynek, jeśli zostanie ustalona:

 1. znacznie powyżej ceny równowagi
 2. nieco powyżej ceny równowagi
 3. nieco poniżej ceny równowagi
 4. znacznie poniżej ceny równowagi

Aby zilustrować swoją odpowiedź, naszkicuj wszystkie cztery warianty, wykorzystując krzywe popytu i podaży.

14.

Największy wpływ na rynek będzie miała cena maksymalna ustalona:

 1. znacznie poniżej ceny równowagi
 2. nieco poniżej ceny równowagi
 3. znacznie powyżej ceny równowagi
 4. nieco powyżej ceny równowagi

Aby zilustrować swoją odpowiedź, naszkicuj wszystkie cztery warianty, wykorzystując krzywe popytu i podaży.

15.

Wybierz poprawne stwierdzenie. Cena minimalna spowoduje przesunięcie:

 1. popytu
 2. podaży
 3. popytu i podaży
 4. żadne z powyższych

Naszkicuj swoją odpowiedź na wykresie.

16.

Wybierz poprawne stwierdzenie. Cena maksymalna spowoduje przesunięcie:

 1. popytu
 2. podaży
 3. i popytu, i podaży
 4. żadne z powyższych
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.