Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

17.

Jak potocznie nazywana jest „cena” na rynku pracy?

18.

Czy gospodarstwa domowe stoją po stronie popytu, czy podaży na rynku dóbr i usług? Czy przedsiębiorstwa tworzą popyt, czy podaż na rynku towarów konsumpcyjnych? A co z rynkiem pracy i rynkiem finansowym?

19.

Wymień kilka czynników, które mogą spowodować przesunięcie krzywej popytu na rynku pracy.

20.

Wymień kilka czynników, które mogą spowodować przesunięcie krzywej podaży na rynku pracy.

21.

Od czego zależy popyt na pracę w przedsiębiorstwie działającym na doskonale konkurencyjnym rynku dóbr?

22.

Co determinuje popyt na pracę w przedsiębiorstwie o pewnej sile monopolowej na rynku dóbr?

23.

Na czym polega doskonała konkurencja na rynku pracy?

24.

W jaki sposób ekonomiści definiują równowagę na rynku finansowym?

25.

Co byłoby oznaką nadwyżki popytu na rynku finansowym?

26.

Czy przepisy dotyczące lichwy pomogłyby, czy utrudniłyby rozwiązanie problemu nadwyżki popytu na rynku finansowym?

27.

Niezależnie od tego, czy rozważamy rynek dóbr i usług, czy rynek pracy, co stanie się z ceną i ilością równoważącą rynek dla każdego z czterech następujących zdarzeń: wzrost popytu, spadek popytu, wzrost podaży i spadek podaży?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.