Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Mikroekonomia – Podstawy

Ćwicz myślenie krytyczne

Mikroekonomia – PodstawyĆwicz myślenie krytyczne

28.

Poza popytem na pracę, jaki inny przykład popytu pochodnego możesz podać?

29.

Załóżmy, że wzrost płacy minimalnej o 5% powoduje analogiczną redukcję zatrudnienia. Jak wpłynie to na pracodawców i pracowników? Czy twoim zdaniem byłoby to korzystne rozwiązanie?

30.

W jakich okolicznościach płaca minimalna miałaby niewiążący charakter?

31.

Jaki jest krańcowy koszt pracy dla przedsiębiorstwa działającego na konkurencyjnym rynku pracy? Jak to wygląda w porównaniu z analogicznym parametrem (MCL) dla monopsonu?

Clune, Michael S. “The Fiscal Impacts of Immigrants: A California Case Study.” In The Immigration Debate: Studies on the Economic, Demographic, and Fiscal Effects of Immigration, edited by James P. Smith and Barry Edmonston. Washington, DC: National Academy Press, 1998, 120–182. http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=5985&page=120.

Smith, James P. “Immigration Reform.” Rand Corporation: Rand Review. http://www.rand.org/pubs/periodicals/rand-review/issues/2012/fall/leadership/immigration-reform.html.

U.S. Department of Homeland Security: Office of Immigration Statistics. “ 2011 Yearbook of Immigration Statistics.” September 2012. http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/immigration-statistics/yearbook/2011/ois_yb_2011.pdf.

32.

Jeśli dyskryminacja nie jest opłacalna, dlaczego ciągle mamy z nią do czynienia?

33.

Czy na przedsiębiorstwo, które dyskryminowało mniejszości w przeszłości, powinny być dziś nałożone specjalne wymogi, które będą faworyzować przedstawicieli dyskryminowanej do niedawna mniejszości? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

34.

Załóżmy, że wzrost gospodarczy w Polsce był wyższy niż w innych krajach regionu (w UE). Jaki byłby prawdopodobny wpływ tej sytuacji na polski rynek finansowy jako część unijnej gospodarki?

35.

Gdyby rząd pewnego kraju ustanowił pułap cenowy w wysokości 20% na stopy procentowe obciążające wszystkie pożyczki, kto wówczas zyskałby, a kto by stracił?

36.

Dlaczego czynniki przesuwające popyt na dobra i usługi konsumpcyjne różnią się od czynników wpływających na położenie krzywej popytu na pracę? Dlaczego czynniki, które przesuwają krzywą podaży dóbr i usług, różnią się od tych, które przesuwają krzywą podaży pracy?

37.

Kilka lat temu, podczas dyskusji na temat budowy gazociągu do przesyłu gazu ziemnego z Alaski, Senat USA uchwalił ustawę przewidującą istnienie gwarantowanej ceny minimalnej za gaz ziemny przesyłany tym rurociągiem. Uzasadnienie pomysłu było takie, że prywatne przedsiębiorstwa mające gwarantowaną cenę za swój gaz będą bardziej skłonne robić odwierty w poszukiwaniu gazu na Alasce i płacić za budowę gazociągu.

  1. Korzystając z modelu popytu i podaży, postaraj się przewidzieć wpływ tej ceny minimalnej na cenę, zapotrzebowanie i ilość gazu oferowaną na rynku.
  2. Jakie są prawdopodobne, niezamierzone konsekwencje wprowadzenia ceny minimalnej na gaz ziemny?
  3. Zaproponuj politykę inną niż wprowadzenie ceny minimalnej, którą amerykański rząd może zastosować, by zachęcić firmy do prowadzenia poszukiwań złóż gazu ziemnego i budowy rurociągu na Alasce.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.