Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

38.

Oceń, czy podmioty oznaczone literami od a do f reprezentują stronę podażową, czy popytową (wskazówka: niektóre z nich mogą reprezentować obie strony na rynku dóbr i usług).

 1. Gospodarstwa domowe na rynku pracy.
 2. Przedsiębiorstwa na rynku dóbr.
 3. Przedsiębiorstwa na rynku finansowym.
 4. Gospodarstwa domowe na rynku dóbr.
 5. Przedsiębiorstwa na rynku pracy.
 6. Gospodarstwa domowe na rynku finansowym.
39.

Postaraj się przewidzieć, jak każde z poniższych zdarzeń wpłynie na płacę równowagi i liczbę pracowników przemysłu naftowego zatrudnionych w Teksasie. W każdym przypadku naszkicuj popyt i podaż, aby zilustrować swoją odpowiedź.

 1. Cena ropy naftowej rośnie.
 2. Wynaleziono nowy, tani i zautomatyzowany sprzęt do wierceń.
 3. Kilka dużych firm otwiera w Teksasie fabryki, oferując wiele dobrze płatnych miejsc pracy poza przemysłem naftowym.
 4. Rząd przyjmuje nowe, kosztowne z punktu widzenia przedsiębiorstw przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).
40.

Zastanów się, jak każda z poniższych zmian ekonomicznych wpłynie na cenę i ilość równowagi na rynku kredytów mieszkaniowych. Wykorzystaj model popytu i podaży, aby uzasadnić swoje odpowiedzi.

 1. Wzrasta liczba osób w wieku, w którym najczęściej kupuje się domy.
 2. Ludzie zyskują pewność, że gospodarka się rozwija, a ich miejsca pracy są bezpieczne.
 3. Banki, które udzieliły kredytów mieszkaniowych, stwierdzają, że większa od oczekiwanej liczba osób nie spłaca tych kredytów.
 4. Z powodu groźby wojny ludzie zaczynają postrzegać przyszłość znacznie mniej optymistycznie.
 5. Ogólny poziom oszczędności w gospodarce maleje.
 6. Rząd zmienia przepisy bankowe w taki sposób, aby banki udzielały kredytów mieszkaniowych taniej i łatwiej.
41.

Tabela 10.13 pokazuje wielkość oszczędności i wartość (w mln zł) kredytów na rynku kredytów mieszkaniowych, przy różnych stopach procentowych. Jaka jest stopa procentowa i wielkość pożyczek w równowadze na tym rynku? Jak możesz to określić? A teraz wyobraź sobie, że z powodu zmiany postrzegania sytuacji przez inwestorów zagranicznych krzywa podaży przesunie się tak, że podaż będzie o 10 mln mniejsza przy każdej stopie procentowej. Oblicz nową stopę procentową i nową ilość równowagi oraz wyjaśnij, czy kierunek zmiany stopy procentowej ma intuicyjny sens.

Stopa procentowa Qs Qd
5% 130 170
6% 135 150
7% 140 140
8% 145 135
9% 150 125
10% 155 110
Tabela 10.13
42.

Wyobraź sobie, że aby zachować tradycyjny styl życia w małych rybackich wioskach, rząd postanawia ustanowić cenę minimalną ryb, która zagwarantuje wszystkim rybakom określone dochody związane z ich połowami.

 1. Korzystając z modelu popytu i podaży, spróbuj przewidzieć wpływ tej decyzji na cenę rynkową, zapotrzebowanie i ilość ryb oferowaną przez rybaków.
 2. Jakie są prawdopodobne, niezamierzone konsekwencje związane z wprowadzeniem tej ceny minimalnej?
 3. Zaproponuj inne niż cena minimalna ryb sposoby wsparcia, które umożliwią rybakom zachowanie dotychczasowego sposobu życia.
43.

Co się stanie z ceną i ilością kupowanego i sprzedawanego na rynku kakao, jeśli kraje, w których uprawia się kakaowce, dotknie ciężka susza, a jednocześnie opublikowane zostaną wyniki badań dowodzące korzystnego wpływu kakao na zdrowie ludzi? Swoją odpowiedź zilustruj wykresem wykorzystującym krzywe popytu i podaży.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.