Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Ćwicz myślenie krytyczne

Makroekonomia - PodstawyĆwicz myślenie krytyczne

21.

W Ramce Różne wcielenia pieniądza: od muszli do kryptowalut znajduje się omówienie tego, gdzie i w jaki sposób muszle porcelanki wykorzystywane były jako pieniądz towarowy. Dziś w tym celu nie używamy już muszli kauri, ale czy – twoim zdaniem – współcześnie możliwe jest wprowadzenie innych rodzajów pieniądza towarowego? Jaką rolę może odgrywać technologia w sposobie, w jaki definiujemy pieniądz?

22.

Wyobraź sobie, że jesteś fryzjerem w świecie bez pieniędzy. Wyjaśnij, dlaczego w takich realiach niezwykle trudno byłoby ci pozyskiwać artykuły spożywcze, ubrania i mieszkanie.

23.

Wskaż przyczyny, dla których twoim zdaniem Narodowy Bank Polski śledzi wartość agregatów pieniężnych M1, M2 i M3.

24.

Całkowita wartość polskiej waluty w obiegu podzielona przez liczbę ludności znajdującej się na terenie Polski (przyjmijmy szacunkowo, że jest to ok. 38 mln osób) w marcu 2023 r. wynosiła ok. 9209 zł na osobę. To znacznie więcej niż większość z nas nosi przy sobie i trzyma w domu. Gdzie zatem jest cała ta gotówka?

25.

Wyjaśnij różnicę pomiędzy sposobem, w jaki osoba fizyczna (np. ty) porządkuje swoje depozyty bankowe, kredyty i pożyczki, czyli prywatne aktywa i pasywa (zobowiązania), a podejściem stosowanym w bilansach banków.

26.

Czy banki powinny utrzymywać 100% swoich depozytów jako rezerwy? Uzasadnij swoją odpowiedź.

27.

Wyjaśnij, jak wzrost stopy rezerw obowiązkowych wpłynie na proces kreacji pieniądza w systemie bankowym.

28.

Jak myślisz, jakie decyzje amerykański Bank Rezerwy Federalnej (bank centralny) podjął w kwestii stopy rezerw obowiązkowych w okresie globalnego kryzysu finansowego w latach 2008–2009?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.