Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

29.

Czy wartość agregatu M1 zmieni się, jeśli wyjmiesz 100 zł ze świnki skarbonki i wpłacisz je na swoje konto ROR? A wartość agregatu M2?

30.

Bank ma depozyty w wysokości 400 zł, jego rezerwy wynoszą 50 zł, zakupił obligacje rządowe o wartości 70 zł i udzielił pożyczek na kwotę 500 zł. Stwórz bilans tego banku i oblicz jego wartość netto.

31.

Bank Gargantuiczny jest jedynym bankiem w pewnej gospodarce. Podmioty ekonomiczne dysponują gotówką o wartości 20 mln zł, którą w całości deponują w Banku Gargantuicznym.

  1. Bank Gargantuiczny decyduje się na politykę utrzymywania 100% rezerw. Stwórz bilans tego podmiotu.
  2. Bank Gargantuiczny jest zobowiązany do utrzymywania 5% swoich depozytów w kwocie 20 mln zł w charakterze rezerw, a resztę może zaoferować pożyczkobiorcom. Jak zmieni się bilans tego podmiotu po pierwszej rundzie pożyczek?
  3. Załóżmy, że Bank Gargantuiczny jednak ma konkurentów, którzy wraz z nim tworzą system bankowy. O ile wzrośnie podaż pieniądza w rozpatrywanej gospodarce po pierwotnej wpłacie dokonanej przez podmioty gospodarcze do Banku Gargantuicznego?
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.