Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Sprawdź wiedzę

Makroekonomia - PodstawySprawdź wiedzę

7.

Jakie są cztery funkcje pełnione przez pieniądz?

8.

W jaki sposób pieniądz upraszcza procesy zakupu i sprzedaży?

9.

Na czym polega zjawisko podwójnej zbieżności zapotrzebowań?

10.

Jakie elementy podaży pieniądza zaliczamy do agregatu M1?

11.

Jakie elementy podaży pieniądza zaliczamy do agregatu M2?

12.

Dlaczego banki nazywamy pośrednikami finansowymi?

13.

O czym informuje bilans?

14.

Czym są aktywa banku, a czym jego pasywa?

15.

W jaki sposób można obliczyć wartość netto banku?

16.

Dlaczego bank może mieć ujemną wartość netto?

17.

Czym jest niedopasowanie terminów zapadalności aktywów i pasywów, z którym borykają się wszystkie banki?

18.

Jakie ryzyko może się zmaterializować, jeśli bank nie dywersyfikuje portfela swoich kredytów?

19.

W jaki sposób banki kreują pieniądz?

20.

Jaki jest wzór na mnożnik kreacji pieniądza?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.