Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

59.

Wróćmy do problemu opisanego w Ramce Interpretacja modelu AD-AS. Tabela 6.2 przedstawia dane na temat popytu globalnego, podaży globalnej i poziomu cen w Xurbii.

Poziom cen AD AS
110 700 600
120 690 640
130 680 680
140 670 720
150 660 740
160 650 760
170 640 770
Tabela 6.2 Poziom cen, popyt globalny (AD) i podaż globalna (AS) (kwoty w zł)
 1. Narysuj wykresy krzywych AD i AS. Wyznacz punkt równowagi.
 2. Załóżmy, że w wyniku obniżki podatków popyt globalny wzrasta o 50 jednostek przy każdym poziomie cen. Wyznacz nowy stan równowagi.
 3. Jak zmieni się wielkość produkcji? Jak zmieni się poziom cen? Co stanie się z wielkością zatrudnienia?
60.

Tabela 6.3 przedstawia krzywe popytu globalnego i podaży globalnej w pewnym kraju.

Poziom cen AD AS
100 700 200
120 600 325
140 500 500
160 400 570
180 300 620
Tabela 6.3 Poziom cen, popyt globalny (AD) i podaż globalna (AS) (wartości w umownych jednostkach pieniężnych)
 1. Narysuj wykresy krzywych AD i AS. Wyznacz punkt równowagi.
 2. Czy bezrobocie w tej gospodarce będzie relatywnie wysokie, czy niskie?
 3. Czy ludzie będą oczekiwać relatywnie wysokiej, czy niskiej inflacji?
 4. Załóżmy, że konsumenci zaczynają tracić zaufanie do stanu gospodarki i popyt globalny maleje o 275 jednostek przy każdym poziomie cen. Wyznacz nowy stan równowagi.
 5. W jaki sposób zmiana popytu globalnego wpłynie na wielkość produkcji, poziom cen i wielkość zatrudnienia?
61.

Tabela 6.4 opisuje gospodarkę pewnego kraju.

Poziom cen AD AS
50 1000 250
60 950 580
70 900 750
80 850 850
90 800 900
Tabela 6.4 Poziom cen, popyt globalny (AD) i podaż globalna (AS) (wartości w umownych jednostkach pieniężnych)
 1. Narysuj wykresy krzywych AD i AS. Wyznacz punkt równowagi.
 2. Czy bezrobocie w tym kraju będzie relatywnie wysokie, czy niskie?
 3. Czy ludzie będą oczekiwać relatywnie wysokiej, czy niskiej inflacji?
 4. Załóżmy, że ceny czynników wytwórczych maleją i krzywa AS przesuwa się w prawo o 150 jednostek przy każdym poziomie cen. Wyznacz nowy stan równowagi.
 5. W jaki sposób zmiana podaży globalnej wpłynie na wielkość produkcji, poziom cen i wielkość zatrudnienia?
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.