Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Pytania sprawdzające

Makroekonomia - PodstawyPytania sprawdzające

1.

Załóżmy, że populacja osób dorosłych (w wieku 15–89 lat) w pewnym kraju wynosi 237,8 mln, a siła robocza 153,9 mln (z czego pracuje 139,1 mln). Ile osób „nie pracuje”? Jakie w tym kraju są proporcje pracujących, bezrobotnych i pozostających poza zasobem siły roboczej? Wskazówka: proporcje są udziałami wyrażonymi w procentach.

2.

Korzystając z powyższych danych, oblicz stopę bezrobocia. Dane te pochodzą z amerykańskich statystyk za rok 2010. Porównaj wynik z obliczoną wcześniej „baelowską” stopą bezrobocia w Polsce w drugim kwartale 2022 r. Jakie są twoje wnioski?

3.

Czy w długim okresie stopa bezrobocia w USA wskazywała – ogólnie rzecz biorąc – tendencję wzrostową, spadkową, czy pozostawała na stałym poziomie?

4.

Dla jakich grup społecznych w USA stopy bezrobocia są zazwyczaj wyższe:

  1. Osoby białe czy przedstawiciele mniejszości etnicznych?
  2. Osoby młode czy w średnim wieku?
  3. Licealiści czy osoby po studiach?
5.

Począwszy od lat 70. XX w. przez trzy kolejne dekady kobiety masowo dołączały do zasobu amerykańskiej siły roboczej. Załóżmy, że płace są lepkie, a ok. roku 1970 popyt na pracę zrównał się z jej podażą przy ówczesnej stawce płac. Jak myślisz, co się stało ze stawką płac, zatrudnieniem i bezrobociem w wyniku wzrostu aktywności zawodowej kobiet?

6.

Czy wzrost współczynnika aktywności zawodowej kobiet może być traktowany jako przyczyna wzrostu bezrobocia cyklicznego, czy raczej naturalnego? Odpowiedź uzasadnij.

7.

Wielu studentów kończy studia, zanim znajdzie pracę. Do jakiej kategorii bezrobotnych zaliczani są absolwenci, którzy zaczynają poszukiwać pracy?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.