Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Sprawdź wiedzę

Makroekonomia - PodstawySprawdź wiedzę

8.

Jaka jest różnica pomiędzy osobą bezrobotną a pozostającą poza zasobem siły roboczej?

9.

W jaki sposób oblicza się stopę bezrobocia? A jak obliczysz odsetek siły roboczej w populacji?

10.

Czy wszyscy niepracujący dorośli zaliczani są do osób bezrobotnych?

11.

Co stanie się ze stopą bezrobocia, jeśli zniechęceni poszukiwaniem pracy bezrobotni zostaną uznani za nieaktywnych zawodowo?

12.

Co dzieje się ze wskaźnikiem aktywności zawodowej, gdy osoby pracujące zostaną zaklasyfikowane jako bezrobotne? A co się stanie, gdy zostaną zaklasyfikowane jako osoby zniechęcone poszukiwaniem pracy?

13.

Jakie problemy pojawiają się w sytuacji, w której wykorzystujemy stopę bezrobocia jako precyzyjną miarę bezrobocia ogółem?

14.

Oceń, czy następujące osoby zostałyby uznane za bezrobotne w bieżących badaniach zatrudnienia:

 1. Mąż pozostający w domu z dziećmi, podczas gdy jego żona pracuje.
 2. Pracownik produkcyjny, którego fabryka została zamknięta.
 3. Student na bezpłatnym letnim stażu.
 4. Emeryt.
 5. Ktoś, kto od dwóch lat jest bez pracy, ale wciąż jej poszukuje.
 6. Ktoś, kto jest bez pracy od dwóch miesięcy, ale jej nie poszukuje.
 7. Ktoś, kto nie lubi swojej obecnej pracy i aktywnie poszukuje innej.
 8. Ktoś, kto decyduje się na pracę w niepełnym wymiarze godzin, ponieważ nie może znaleźć zatrudnienia na cały etat.
15.

Czy stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych jest zazwyczaj wyższa, niższa, czy na podobnym poziomie jak w innych krajach o wysokich dochodach?

16.

Czy w Stanach Zjednoczonych stopa bezrobocia jest rozłożona równomiernie w całej populacji?

17.

Kiedy należałoby się spodziewać wzrostu bezrobocia cyklicznego? A spadku?

18.

Dlaczego na rynku pracy z giętkimi płacami występuje bezrobocie?

19.

Wymień i wyjaśnij kilka powodów, dla których płace mogą być lepkie, zwłaszcza w sytuacji, w której powinny spadać.

20.

Jaki termin opisuje poziom bezrobocia występującego nawet wtedy, gdy gospodarka znajduje się w świetnej kondycji?

21.

Jakie czynniki determinują poziom naturalnej stopy bezrobocia w danej gospodarce?

22.

Jak myślisz, czy naturalna stopa bezrobocia w różnych krajach jest mniej więcej taka sama?

23.

Czy twoim zdaniem naturalna stopa bezrobocia w konkretnym kraju pozostanie taka sama w długim okresie, powiedzmy, kilkudziesięciu lat?

24.

Co to jest bezrobocie frykcyjne? Podaj jego przykłady.

25.

Co to jest bezrobocie strukturalne? Podaj jego przykłady.

26.

Czy po kilku latach wzrostu gospodarczego oczekujesz, że bezrobocie w gospodarce będzie miało głównie charakter cykliczny, czy też będzie raczej wynikało z czynników związanych z bezrobociem naturalnym? Odpowiedź uzasadnij.

27.

Jaki typ bezrobocia (cykliczne, frykcyjne czy strukturalne) dotyczy każdego z poniższych przypadków:

 1. Architekci krajobrazu zwalniani w czasie recesji w odpowiedzi na spadek liczby budowanych mieszkań.
 2. Górnicy zwolnieni z pracy z powodu regulacji ograniczających wykorzystanie energetyki węglowej.
 3. Analityk finansowy, który rzuca pracę w Łodzi i szuka podobnej w Poznaniu.
 4. Drukarze zwolnieni z pracy z powodu spadku popytu na katalogi i ulotki.
 5. Pracownicy fabryk w Stanach Zjednoczonych tracący pracę, bo ich zakłady są zamykane z powodu przenoszenia produkcji do Meksyku i Chin.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.