Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Ćwicz myślenie krytyczne

Makroekonomia - PodstawyĆwicz myślenie krytyczne

28.

Czy posługując się przedstawioną w rozdziale definicją stopy bezrobocia, można powiedzieć, że jej wzrost jest zawsze niekorzystny dla społeczeństwa?

29.

Czy spadek stopy bezrobocia jest zawsze korzystny dla społeczeństwa? Uzasadnij swoją odpowiedź.

30.

Wyjaśnij, dlaczego jednocześnie może zmniejszyć się liczba miejsc pracy i stopa bezrobocia, jeśli wielu pracowników zniechęci się do poszukiwania pracy.

31.

Czy twoim zdaniem ukryte bezrobocie będzie wyższe, niższe lub mniej więcej takie samo, gdy porównamy dwie sytuacje: stopa bezrobocia jest wysoka, powiedzmy 10%, i na niskim poziomie, np. 4%? Odpowiedź uzasadnij.

32.

Czy wyższa stopa bezrobocia wśród pracowników reprezentujących mniejszości etniczne musi być oznaką dyskryminacji? Jakie mogą być inne przyczyny wyższej stopy bezrobocia w tej grupie?

33.

Chociaż bezrobocie jest silnie ujemnie skorelowane z poziomem aktywności gospodarczej, to w realnym świecie reakcja tego parametru jest opóźniona w stosunku do odczytu zmian aktywności gospodarczej. Innymi słowy, firmy nie zwalniają pracowników natychmiast w odpowiedzi na spadek sprzedaży. Czekają jakiś czas, zanim zareagują. Podobnie firmy nie zatrudniają pracowników od razu, gdy ich sprzedaż wzrasta. Z czego wynika takie opóźnienie reakcji?

34.

Jak myślisz, dlaczego stopa bezrobocia jest niższa dla osób z wyższym wykształceniem?

35.

Czy uważasz za racjonalny wybór pracowników, którzy wolą względnie stały poziom wynagrodzeń (lepkie płace), nawet jeśli miałoby to oznaczać bezrobocie części z nich? Przedstaw swój sposób rozumowania. W jaki sposób zaprezentowane w stosownym podrozdziale teorie dotyczące lepkości płac odnoszą się do twojej argumentacji?

36.

W jakiej sytuacji spadek bezrobocia byłby zjawiskiem niekorzystnym dla gospodarki?

37.

W jakiej sytuacji wzrost stopy bezrobocia byłby dla gospodarki korzystny?

38.

Gdy pokolenie wyżu demograficznego przejdzie na emeryturę, stosunek liczby emerytów do liczby pracowników wyraźnie wzrośnie. Jak wpłynie to na wydatki ZUS? A jak na poziom życia przeciętnego Polaka?

39.

W ciągu ostatnich kilku dekad w wielu krajach stopa bezrobocia była wyższa niż w Stanach Zjednoczonych. Czy główną przyczyną tej długoterminowej różnicy jest raczej bezrobocie cykliczne, czy naturalne? Przedstaw krótko swój sposób rozumowania.

40.

Czy dążenie do zerowego bezrobocia jest pożądane? Przedstaw argumenty za i przeciw takiemu działaniu.

41.

Czy wyeliminowanie naturalnego bezrobocia byłoby korzystne? Przedstaw swój sposób rozumowania. Wskazówka: Zastanów się, jak wyglądałaby gospodarka i jakie należałoby w niej wprowadzić rozwiązania, aby uzyskać zerową stopę bezrobocia naturalnego.

42.

Stopa bezrobocia w USA wzrosła z 4,6% w lipcu roku 2001 do 5,9% w czerwcu 2002 r. Czy uważasz, że powodem tego skoku było raczej bezrobocie cykliczne, czy też zmiana naturalnej stopy bezrobocia? Odpowiedź uzasadnij.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.