Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

43.

Pewien kraj z populacją 8 mln osób dorosłych ma 5 mln pracujących i 500 tys. bezrobotnych. Pozostała część dorosłej populacji nie należy do zasobu siły roboczej. Jaka jest stopa bezrobocia w tym kraju? Jaki jest odsetek ludzi aktywnych zawodowo? Naszkicuj wykres kołowy, który przyporządkuje dorosłą populację do tych trzech grup.

44.

Pewien rząd uchwala prawo „przyjazne rodzinie”, zgodnie z którym przedsiębiorstwa nie mogą zatrudniać pracowników w godzinach wieczornych, w nocy ani w czasie weekendu, tak aby każdy mógł spędzać ten czas w domu z rodziną. Przeanalizuj rezultaty wprowadzenia tego prawa, wykorzystując diagram popytu i podaży na rynku pracy: na początku załóż, że płace są giętkie, a następnie przyjmij, że płace są lepkie przy zmianach wynagrodzenia w dół.

45.

Jak twoim zdaniem powinny się zmieniać płace i wielkość zatrudnienia w miarę przechodzenia na emeryturę pokolenia wyżu demograficznego? Czy możesz swoją odpowiedź zilustrować na wykresie?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.