Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Pytania sprawdzające

Makroekonomia - PodstawyPytania sprawdzające

1.

Wyjaśnij pojęcie rewolucji przemysłowej i wskaż, gdzie się rozpoczęła.

2.

Wyjaśnij różnicę między prawami własności a prawem do swobodnego zawierania umów. Dlaczego mają one znaczenie dla wzrostu gospodarczego?

3.

Czy – poza wartością produkcji wytworzonej przeciętnie w jednostce czasu (np. przez godzinę) – istnieją inne sposoby mierzenia produktywności?

4.

Weźmy dwa kraje: Koreę Południową i Stany Zjednoczone. Gospodarka Korei Południowej rośnie w tempie 4% rocznie, a Stanów Zjednoczonych w tempie 1% rocznie. Dla uproszczenia załóżmy, że oba państwa startują z tego samego fikcyjnego poziomu dochodów równego 10 000 dol. Jakie będą dochody Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej za 20 lat? O ile razy wzrośnie dochód każdego kraju w ciągu 20 lat?

5.

Co, zgodnie z podejściem ilościowym, w największym stopniu wpływa na tempo wzrostu gospodarczego? Co jest ważniejsze: czynniki wzrostu czy sposób, w jaki ze sobą współdziałają?

6.

Jakiego rodzaju polityki może wdrożyć państwo o gospodarce wolnorynkowej, aby stymulować wzrost gospodarczy?

7.

Wymień obszary, w których polityka państwa może wpłynąć na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego.

8.

Postaraj się wskazać przykład pomagający zrozumieć, dlaczego po okresie szybkiego wzrostu kraj o niskich dochodach, który nie dogonił kraju o wysokich dochodach, może czuć się biedny.

9.

Oceń, czy opisane poniżej sytuacje prowadzą do intensyfikacji kapitału. Uzasadnij swoją odpowiedź.

  1. Osłabienie skłonności do inwestowania w przedsiębiorstwach funkcjonujących w ramach nieefektywnej gospodarki.
  2. Wzrost skali handlu międzynarodowego.
  3. Rosnąca popularność kształcenia ustawicznego, finansowanego zarówno przez przedsiębiorstwa w ramach szkoleń zawodowych, jak i podejmowanego przez osoby dorosłe na własny koszt.
10.

Jakie są korzyści z renty zacofania z punktu widzenia wzrostu gospodarczego?

11.

Czy potrafisz objaśnić, dlaczego intensyfikacja kapitału może prowadzić do malejącej produktywności krańcowej? A czy postęp technologiczny również może przekładać się na spadek produktu krańcowego? Odpowiedź uzasadnij.

12.

Dlaczego tempo wzrostu produktywności czynników produkcji w gospodarkach o wysokim dochodzie nie zmniejsza się, choć powinno tak się dziać, zgodnie z prawem malejących przychodów krańcowych? Czy oznacza to, że w najbogatszych gospodarkach prawo to nie działa? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.