Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Sprawdź wiedzę

Makroekonomia - PodstawySprawdź wiedzę

13.

W jaki sposób rewolucja przemysłowa zwiększyła tempo wzrostu gospodarczego i poziom dochodów w Stanach Zjednoczonych?

14.

Czy tempo wzrostu gospodarczego niższe o 2 punkty procentowe od dynamiki wzrostu krajów sąsiednich powinno być powodem poważnego zaniepokojenia dla społeczeństwa danego kraju? Uzasadnij swoją odpowiedź.

15.

Jak obliczamy PKB per capita, a jak wydajność pracy?

16.

W jaki sposób wzrost wydajności pracy prowadzi do wzrostu PKB per capita?

17.

Czym jest zagregowana funkcja produkcji?

18.

Objaśnij pojęcie intensyfikacji kapitału.

19.

Co ekonomiści mają na myśli, mówiąc o usprawnieniach technologicznych?

20.

Jakie czynniki w ramach zagregowanej funkcji produkcji są najważniejsze z punktu widzenia wzrostu PKB per capita w przypadku gospodarki o wysokim dochodzie, takiej jak amerykańska? Co z krajem o średnim dochodzie, takim jak Brazylia? A w odniesieniu do kraju o niskim dochodzie, takiego jak Niger?

21.

Wymień kilka argumentów za i przeciw prawdopodobieństwu wystąpienia zjawiska konwergencji dochodowej.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.