Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Ćwicz myślenie krytyczne

Makroekonomia - PodstawyĆwicz myślenie krytyczne

22.

W ciągu ostatnich 50 lat wiele krajów odnotowało roczny wzrost realnego PKB na mieszkańca większy niż Stany Zjednoczone. Przykładem są Chiny, Japonia, Korea Południowa i Tajwan. Czy oznacza to, że gospodarka Stanów Zjednoczonych kurczy się w stosunku do innych krajów? A może jest to sygnał wskazujący, że kraje te nieuchronnie wyprzedzą Stany Zjednoczone pod względem poziomu realnego PKB per capita? Objaśnij sposób swojego rozumowania.

23.

W Podrozdziale 2.2 Wydajność pracy a wzrost gospodarczy przedstawiony został sposób, w jaki rosnąca wydajność pracy jest powiązana ze wzrostem wynagrodzeń. Czy taki związek w rzeczywistości mógłby nie zaistnieć? Wskaż czynniki mogące zdeterminować tę hipotetyczną sytuację.

24.

Zmiana wydajności pracy jest jedną z najchętniej obserwowanych międzynarodowych statystyk związanych z problematyką wzrostu gospodarczego. Odwiedź stronę Louis Federal Reserve i odszukaj sekcję z danymi (http://research.stlouisfed.org). Znajdź międzynarodowe porównania wydajności pracy wymienione w bazie danych ekonomicznych FRED (Growth Rate of Total Labor Productivity) i porównaj ostatnie dane dla dwóch wybranych krajów. Wskaż, jakie twoim zdaniem mogą być przyczyny różnic w wydajności pracy.

25.

Wróć do Ramki Porównanie gospodarek dwóch krajów i przeanalizuj dane dotyczące wybranych przez ciebie państw. Pod jakim względem są podobne? Czym się różnią?

26.

Edukacja wydaje się istotna dla zwiększania wartości kapitału ludzkiego (intensyfikacji kapitału ludzkiego). Ludzie stają się coraz lepiej wykształceni, mają większą wiedzę, umiejętności i kompetencje. Czy twoim zdaniem istnieją granice przyrostu takich korzyści w wyniku upowszechnienia edukacji? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

27.

Opisz niektóre z politycznych i społecznych wyborów typu „coś za coś”, które mogą się pojawić, gdy kraj rozwijający się zacznie promować wzrost odsetka osób aktywnych zawodowo i tym samym stymulować wzrost gospodarczy poprzez inwestycje w edukację dziewcząt.

28.

Dlaczego inwestycje w edukację dziewcząt są korzystne dla wzrostu gospodarczego?

29.

W jaki sposób pojęcie technologii definiowane za pomocą zagregowanej funkcji produkcji różni się od powszechnego sposobu rozumienia tego słowa?

30.

Jakie rodzaje polityk publicznych mogą wdrożyć państwa rozwijające się, aby przyspieszyć tempo konwergencji?

31.

Zmiany technologiczne sprawiają, że coraz więcej z nas wykonuje pracę niewymagającą wysiłku fizycznego i prowadzi siedzący tryb życia. Jednocześnie koszty żywności wciąż maleją, w związku z czym wystąpienie zjawiska powszechnej otyłości jest coraz bardziej prawdopodobne. Jak myślisz, co mogłoby zmniejszyć to zagrożenie?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.