Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

32.

Pewna gospodarka w punkcie startu analizy notuje wartość PKB na poziomie 5000 dol. Jak duży będzie produkt globalny, jeśli PKB będzie rósł w tempie 2% rocznie przez 20 lat? 2% przez 40 lat? 4% przez 40 lat? 6% przez 40 lat?

33.

A teraz w punkcie startu analizy pewna gospodarka notuje wartość PKB na poziomie 12 000 dol. Jaka będzie wysokość PKB, jeśli produkt globalny będzie rósł w tempie 3% rocznie przez 10 lat? 3% przez 30 lat? 6% przez 30 lat?

34.

Załóżmy, że przeciętny pracownik w Kanadzie osiąga wydajność równą 30 dol. na godzinę, podczas gdy wydajność przeciętnego pracownika w Wielkiej Brytanii wynosi 25 dol. na godzinę. W ciągu następnych pięciu lat wydajność pracowników w Kanadzie wzrośnie o, powiedzmy, 1% rocznie, podczas gdy wydajność pracowników w Wielkiej Brytanii zwiększy się o 3% rocznie. Który z pracowników będzie bardziej wydajny po pięciu latach i jaka będzie różnica pomiędzy nimi?

35.

Tym razem przyjmijmy, że przeciętny pracownik w gospodarce amerykańskiej jest osiem razy bardziej wydajny niż przeciętny pracownik w Meksyku. Jeśli produktywność pracowników w USA rośnie o 2% przez 25 lat, a produktywność pracowników w Meksyku o 6% przez 25 lat, to który kraj będzie miał wyższą produktywność pracowników na koniec analizowanego okresu?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.