Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Pytania sprawdzające

Makroekonomia - PodstawyPytania sprawdzające

1.

Wyjaśnij, w jaki sposób obniżenie ceł powoduje wzrost ilości towarów importowanych w równowadze i spadek ceny równowagi. Wskazówka: Rozważ sytuację przedstawioną w Ramce Skutki barier handlowych.

2.

Wyjaśnij, w jaki sposób subwencja na towary rolne takie jak cukier w kraju A niekorzystnie wpływa na dochody zagranicznych producentów cukru importowanego do kraju A.

3.

Wyjaśnij, w jaki sposób bariery handlowe ratują miejsca pracy w chronionych branżach, ale tylko dzięki zmniejszeniu liczby zatrudnionych w innych gałęziach gospodarki.

4.

Wyjaśnij, w jaki sposób bariery handlowe podnoszą płace w chronionych branżach poprzez obniżanie średnich płac w całej gospodarce.

5.

Jak handel międzynarodowy wpływa na warunki pracy w krajach o niskich dochodach?

6.

Czy miejsca pracy dla pracowników w krajach o niskich dochodach, które obejmują wytwarzanie produktów na eksport do krajów o wysokich dochodach, są zazwyczaj lepiej, czy gorzej opłacane w stosunku do kolejnej najlepszej alternatywy zatrudnienia?

7.

Jak bariery handlowe wpływają na średni poziom dochodów w gospodarce?

8.

Jak koszt ratowania miejsc pracy w chronionych branżach ma się do płac zatrudnionych w nich pracowników?

9.

Wyjaśnij, w jaki sposób ceny dumpingowe mogą być motywacją do sprzedawania importowanych produktów poniżej kosztów ich produkcji.

10.

Dlaczego kraje o niskich dochodach, takie jak Brazylia, Egipt czy Wietnam, mają niższe standardy ochrony środowiska niż państwa o wysokich dochodach, takie jak Niemcy, Japonia czy Stany Zjednoczone?

11.

Wyjaśnij logikę argumentu wyścigu do dna i podaj prawdopodobny powód, dla którego jest ona wątpliwa.

12.

Jakie warunki dany kraj musi spełnić, aby do zablokowania importu wykorzystać argument dotyczący niebezpiecznych dóbr konsumpcyjnych?

13.

Dlaczego argument dotyczący obronności i bezpieczeństwa narodowego nie jest dostatecznie przekonujący?

14.

Załóżmy, że rynek jest doskonale konkurencyjny, a kraj eksportujący mały. Posługując się diagramem popytu i podaży, pokaż wpływ rosnących standardów bezpieczeństwa na sytuację eksportera zabawek z kraju o niskich dochodach, a następnie wpływ ceł. Czy oddziaływanie obu narzędzi z zakresu polityki protekcjonistycznej na ceny zabawek jest takie samo? Dlaczego podnoszenie standardów bezpieczeństwa jest wybierane chętniej niż nakładanie ceł?

15.

Jaka jest różnica między strefą wolnego handlu, wspólnym rynkiem i unią gospodarczą?

16.

Dlaczego kraje miałyby promować protekcjonistyczne prawa, a jednocześnie negocjować zasady wolnego handlu na arenie międzynarodowej?

17.

Co może odpowiadać za znaczący wzrost handlu międzynarodowego w ciągu ostatnich 50 lat?

18.

Jak konkurencja, niezależnie od tego, czy krajowa, czy zagraniczna, może szkodzić przedsiębiorstwom?

19.

Jakie są korzyści z konkurencji?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.