Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Sprawdź wiedzę

Makroekonomia - PodstawySprawdź wiedzę

20.

Kogo i przed czym chroni polityka protekcjonistyczna?

21.

Wymień i zdefiniuj trzy narzędzia służące realizacji polityki protekcjonistycznej.

22.

Jak protekcjonizm wpływa na cenę chronionego dobra na rynku krajowym?

23.

Czy handel międzynarodowy jako całość zwiększa łączną liczbę miejsc pracy, zmniejsza łączną liczbę miejsc pracy, czy też pozostawia łączną ich liczbę mniej więcej na tym samym poziomie?

24.

Czy handel zagraniczny może mieć mniej więcej taki sam wpływ na liczbę miejsc pracy w każdej branży?

25.

Jak handel międzynarodowy jako całość może wpłynąć na średni poziom płac?

26.

Czy handel zagraniczny może mieć mniej więcej taki sam wpływ na zarobki wszystkich?

27.

Jakie są główne powody ochrony przemysłów raczkujących? Dlaczego trudno jest przestać je chronić?

28.

Co to jest dumping? Dlaczego zakazanie tego procederu jest prostsze w teorii niż w praktyce?

29.

Czym jest scenariusz wyścigu do dna?

30.

Czy zasady handlu międzynarodowego wymagają, aby wszystkie narody wprowadzały te same standardy bezpieczeństwa w przypadku dóbr konsumpcyjnych?

31.

Jaka jest logika protekcjonistycznego argumentu dotyczącego kwestii obronności i interesu narodowego w odniesieniu do niektórych produktów?

32.

Wymień kilka traktatów międzynarodowych, w ramach których państwa negocjują politykę handlową.

33.

Jaki jest ogólny trend dotyczący barier handlowych w ostatnich dziesięcioleciach: są one wyższe, niższe lub mniej więcej takie same?

34.

Skoro otwarcie się na wolny handel przynosi krajom korzyści, to dlaczego państwa po prostu nie eliminują swoich barier handlowych bez zawracania sobie głowy międzynarodowymi negocjacjami?

35.

Kto zyskuje, a kto traci na handlu zagranicznym?

36.

Dlaczego handel międzynarodowy jest czynnikiem korzystnym, jeśli niektórzy ludzie z jego powodu ponoszą poważne straty?

37.

W jaki sposób rządy mogą pomóc ludziom, którzy tracą w związku z handlem zagranicznym?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.