Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Ćwicz myślenie krytyczne

Makroekonomia - PodstawyĆwicz myślenie krytyczne

38.

Wykorzystując graficzny model, pokaż, że dla dowolnej wysokości cła istnieje równoważna kwota importowa, która daje ten sam efekt. Jaka jest zatem różnica między tymi dwoma rodzajami barier handlowych? Wskazówka: Nie da się tego dostrzec na wykresie.

39.

Zgodnie z informacją przedstawioną w Ramce Skutki barier handlowych łatwo zauważyć, że cło podnosi cenę importowanych towarów. Co ciekawe, cena rynkowa rośnie o kwotę niższą niż wartość cła. Kto płaci resztę kwoty cła? Czy możesz to pokazać na wykresie?

40.

Jeśli bariery handlowe szkodzą przeciętnemu pracownikowi w gospodarce (z powodu niższych płac), dlaczego rządy państw rozwiniętych wciąż je tworzą lub utrzymują?

41.

Jak myślisz, dlaczego standardy i warunki pracy są gorsze w krajach o niskich dochodach niż w krajach takich jak Stany Zjednoczone czy państwa UE?

42.

Dlaczego dotacje bezpośrednie do kluczowych gałęzi przemysłu byłyby lepsze niż cła lub kwoty importowe?

43.

W jaki sposób rządy mogą zidentyfikować branże, które kwalifikują się do ochrony przemysłów raczkujących? Czy możesz zaproponować kilka kluczowych cech takich gałęzi? Dlaczego branże takie jak produkcja komputerów nie są dobrymi kandydatami do ochrony w początkowej fazie ich rozwoju w danym kraju?

44.

Teoria mikroekonomii twierdzi, że ekonomicznie racjonalne (i opłacalne) jest sprzedawanie dodatkowej produkcji, o ile cena pokrywa zmienne koszty produkcji. Jakie to ma znaczenie dla ustalenia, czy doszło do dumpingu?

45.

Jak myślisz, jak czuliby się Polacy, gdyby inne kraje zaczęły nakłaniać Polskę do podniesienia standardów ochrony środowiska?

46.

Czy uzasadnione jest narzucanie na towary importowane standardów bezpieczeństwa wyższych niż na towary wytwarzane na terenie danego kraju?

47.

Dlaczego argument dotyczący bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych może być skuteczniejszą strategią (z perspektywy kraju importującego) ograniczania importu niż stosowanie ceł lub kwot importowych?

48.

Dlaczego podatek nakładany na konsumpcję dóbr wykorzystujących strategiczne (z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego) zasoby może być skuteczniejszym podejściem niż bariery w imporcie?

49.

Dlaczego twoim zdaniem ostatnie rundy GATT, a obecnie negocjacje WTO, stały się dłuższe i trudniejsze do rozstrzygnięcia?

50.

Aby odnieść sukces, unia gospodarcza wymaga rezygnacji z części politycznej autonomii. Jakie są przykłady władzy politycznej, z której państwa musiały zrezygnować, aby stać się członkami unii gospodarczej?

51.

Wskaż przykłady innowacyjnych produktów, które zrewolucjonizowały wytwarzające je branże.

52.

Zasadniczo korzyści z handlu międzynarodowego dla danego kraju przewyższają koszty, bez względu na to, czy kraj importuje, czy eksportuje. W praktyce jednak nie zawsze możliwa jest pełna rekompensata kosztów poniesionych przez przegranych w danym kraju, na przykład pracowników tracących pracę z powodu importu z zagranicy. Czy twoim zdaniem oznacza to, że aby zapobiec takim kosztom, handel powinien zostać zahamowany?

53.

Ekonomiści czasami mówią, że protekcjonizm jest dopiero „drugim najlepszym” wyborem, jeśli myślimy o sposobach radzenia sobie z konkretnymi trudnościami wywołanymi przez handel zagraniczny. Istnieją bowiem inne instrumenty polityki gospodarczej, które działają bardziej bezpośrednio lub skuteczniej łagodzą dany problem, pozwalając jednocześnie osiągać korzyści z handlu zagranicznego. Wyjaśnij, dlaczego protekcjonizm jest „drugim najlepszym” wyborem w przypadku:

  1. pomocy pracownikom, którzy tracą stanowiska pracy,
  2. ochrony wybranych branż,
  3. ochrony środowiska,
  4. obrony narodowej.
54.

Handel ma wpływ na podział dochodów. Załóżmy na przykład, że z powodu przystąpienia Polski do UE wzrastają obroty handlowe pomiędzy Niemcami a Polską. Niemcy sprzedają lakiery i farby do Polski. Polska wysyła do Niemiec meble. Czy twoim zdaniem taki model handlu zwiększy lub zmniejszy liczbę miejsc pracy i płace w przemyśle lakierniczym w Niemczech? A co z branżą meblarską w tym kraju? Jak wpłynie to na przemysł lakierniczy i produkcję mebli w Polsce? Co musi się stać, aby łączna liczba osób bezrobotnych w obu krajach nie wzrosła?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.