Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

55.

Załóżmy, że dwa kraje, Tajlandia (T) i Japonia (J), wytwarzają jeden produkt: aparaty fotograficzne. Popyt (D) i podaż (S) na aparaty w Tajlandii i Japonii są opisane przez następujące funkcje:

Qd T  =  60 – P Qd T  =  60 – P
Qs T  =  –5 +  1 4 P Qs T  =  –5 +  1 4 P
Qd J  =  80 – P Qd J  =  80 – P
Qs J  =  –10 +  1 2 P Qs J  =  –10 +  1 2 P

P to cena mierzona we wspólnej walucie używanej w obu krajach, takiej jak baht tajlandzki.

 1. Oblicz cenę równowagi (P) i ilości (Q) w każdym kraju w sytuacji bez handlu.
 2. Załóżmy teraz, że mamy do czynienia z wolnym handlem. Cena w wolnym handlu sięga 56,36 bahtów. Kto eksportuje i importuje aparaty fotograficzne i w jakich ilościach?
56.

Właśnie spoczęła na tobie odpowiedzialność za politykę handlową Malawi. Kawa jest nowym typem upraw w tym kraju, który dobrze się rozwija, a rynek eksportowy się powiększa. W związku z tym produkcja kawy w Malawi jest przemysłem raczkującym. Plantatorzy kawy próbują cię przekonać do wprowadzenia ochrony tej branży przed importem taniej kawy z Tanzanii. Jakie narzędzia wykorzystasz? Uzasadnij swoją odpowiedź.

57.

Kraina Pieprzu eksportuje stal do Krainy Okrętów Podwodnych. Informacje dotyczące wielkości popytu (Qd) i podaży (Qs) stali w każdym kraju w warunkach pełnej autarkii są wskazane w Tabeli 16.6 i Tabeli 16.7.

Cena (w dol.) Qd Qs
60 230 180
70 200 200
80 170 220
90 150 240
100 140 250
Tabela 16.6 Kraina Pieprzu
Cena (w dol.) Qd Qs
60 430 310
70 420 330
80 410 360
90 400 400
100 390 440
Tabela 16.7 Kraina okrętów podwodnych
 1. Jaka byłaby cena i ilość stali w równowadze w każdym kraju w warunkach pełnej autarkii? Uzasadnij swoją odpowiedź.
 2. Jaka byłaby cena i ilość stali w równowadze w każdym kraju, gdyby zezwolono na handel? Uzasadnij swoją odpowiedź.
 3. Naszkicuj dwa diagramy podaży i popytu, po jednym dla każdego kraju, w warunkach pełnej autarkii.
 4. Na tych wykresach pokaż cenę równowagi oraz poziomy eksportu i importu po wprowadzeniu wymiany handlowej.
 5. Jeśli Kraina Okrętów Podwodnych nakłada antydumpingową kwotę importową na stal w wysokości 30, wyjaśnij ogólnie, czy przyniesie to korzyść, czy zaszkodzi konsumentom i producentom w każdym kraju.
 6. Czy twoja ogólna odpowiedź ulegnie zmianie, jeśli Kraina Okrętów Podwodnych narzuci kwotę importową na stal w wysokości 70?
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.