Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Pytania sprawdzające

Makroekonomia - PodstawyPytania sprawdzające

1.

Korzystając z danych w Tabeli 14.2, uszereguj siedem regionów świata według poziomu PKB, a następnie według wartości PKB per capita.

Region Ludność (w mln) PKB per capita (w dol.) PKB = ludność × PKB per capita (w mln dol.)
Azja Wschodnia i Pacyfik 2006,0 5536 10 450 032
Azja Południowa 1671,0 1482 2 288 812
Afryka Subsaharyjska 936,1 1657 1 287 650
Ameryka Łacińska i Karaiby 588,0 9536 5 339 390
Bliski Wschód i Afryka Północna 345,4 3456 1 541 900
Europa Wschodnia i Azja Środkowa 272,2 7118 1 862 384
Tabela 14.2 PKB i ludność w siedmiu regionach świata
2.

Jakie są wady analizowania gospodarki światowej w ujęciu regionalnym?

3.

Utwórz tabelę, która identyfikuje polityki publiczne najkorzystniejsze dla kraju o wysokich dochodach, kraju o średnich dochodach i kraju o niskich dochodach.

4.

Użyj danych w tekście, aby porównać zalecenia dotyczące polityki ekonomicznej dla krajów o wysokim, średnim i niskim dochodzie.

5.

Jakie narzędzia polityki makroekonomicznej umożliwiają ograniczenie lub nawet wyeliminowanie problemu bezrobocia cyklicznego?

6.

Wyjaśnij, dlaczego naturalna stopa bezrobocia może być wyższa w krajach o niskich dochodach.

7.

W jaki sposób indeksacja umów płacowych stopą inflacji pomaga pracownikom?

8.

Użyj modelu AD/AS, aby pokazać, w jaki sposób wzrost wydatków rządowych może prowadzić do wzrostu inflacji.

9.

Pokaż za pomocą modelu AD/AS, w jaki sposób rządy mogą wykorzystać politykę pieniężną do obniżenia poziomu cen.

10.

Co wspólnego mają międzynarodowe przepływy kapitału z nierównowagą handlową?

11.

Użyj modelu rynku walutowego wraz z krzywymi popytu i podaży, aby określić, co stanie się z małą, otwartą gospodarką, która doświadczyła odpływu kapitału.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.