Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Sprawdź wiedzę

Makroekonomia - PodstawySprawdź wiedzę

12.

Za pomocą jakich głównych narzędzi ekonomiści mierzą poziom życia?

13.

Jakie są inne sposoby porównywania poziomu życia w krajach na całym świecie?

14.

Jakie są cztery inne czynniki, które określają ekonomiczny poziom życia na świecie?

15.

Jakie inne czynniki, poza wydajnością pracy, inwestycjami kapitałowymi i technologią, wpływają na wzrost gospodarczy kraju? W jaki sposób?

16.

Jakie strategie zastosowały „azjatyckie tygrysy”, aby wspierać wzrost gospodarczy?

17.

Jakie problemy i wyzwania są związane z bezrobociem cyklicznym oraz bezrobociem naturalnym?

18.

Czy twoim zdaniem twierdzenie, że w krajach o niskich dochodach ludzie bez stabilnej pracy regulowanej przepisami prawa są bezrobotni, ma sens?

19.

Czy w najbliższej przyszłości inflacja będzie poważnym problemem przynajmniej dla niektórych gospodarek o wysokich dochodach?

20.

Czy w najbliższej przyszłości inflacja może stanowić problem przynajmniej dla niektórych gospodarek o niskich i średnich dochodach?

21.

Jakie są główne problemy gospodarki USA związane z nierównowagą handlową?

22.

Jakie są główne problemy krajów o niskich i średnich dochodach (np. Polski) związane z nierównowagą handlową?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.