Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Ćwicz myślenie krytyczne

Makroekonomia - PodstawyĆwicz myślenie krytyczne

23.

Demografia może mieć istotne skutki ekonomiczne. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym w populacji rośnie. Wskaż jedną korzyść ekonomiczną i jeden koszt ekonomiczny starzejącej się populacji, a także populacji bardzo młodej.

24.

Wyjaśnij, dlaczego trudno jest zebrać fundusze na inwestycje, gdy większość gospodarstw domowych w kraju pogrążonych jest w ubóstwie.

25.

Jak myślisz, dlaczego krajom o wysokich dochodach trudno jest osiągnąć wysokie stopy wzrostu?

26.

Czy twoim zdaniem można ochronić pracowników przed utratą pracy bez wywoływania negatywnego wpływu na rynek pracy?

27.

Wyjaśnij, co się stanie w kraju, który próbuje rozwiązać problem bezrobocia naturalnego za pomocą ekspansywnej polityki monetarnej i fiskalnej. Narysuj jeden diagram wykorzystujący model AD-AS, oparty na modelu keynesowskim, przedstawiając pożądany przez polityków scenariusz zdarzeń. Następnie narysuj drugi diagram AD-AS, oparty na modelu neoklasycznym, aby pokazać, jaki jest bardziej prawdopodobny schemat rozwoju wydarzeń.

28.

Dlaczego zagrożenia inflacyjne w gospodarkach o wysokich dochodach są mniejsze niż w gospodarkach o niskich i średnich dochodach?

29.

Wyjaśnij, dlaczego gospodarki rozwijające się mogą się opowiadać za ograniczaniem przepływów kapitału finansowego, ale nie za ograniczaniem handlu zagranicznego.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.