Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

30.

Wyszukaj następujące wielkości w bazie danych Banku Światowego (http://databank.worldbank.org/data/home.aspx) dla Indii, Hiszpanii i RPA za ostatni dostępny rok:

 • realny PKB w dolarach międzynarodowych lub wg PPP,
 • populacja,
 • realny PKB per capita w dolarach międzynarodowych,
 • śmiertelność niemowląt (na 1000 żywych urodzeń),
 • wydatki na zdrowie per capita (bieżące dolary amerykańskie),
 • oczekiwana długość życia w chwili urodzenia, ogółem (lata).
31.

Przygotuj wykres porównujący Indie, Hiszpanię i RPA na podstawie znalezionych danych. Opisz kluczowe różnice między krajami. Zaszereguj je do grup o wysokich, średnich bądź niskich dochodach. Wyjaśnij, co cię w tych danych zaskoczyło, a jakich wyników można się było spodziewać.

32.

Skorzystaj z „Reguły 72”, aby oszacować, ile czasu zajmie Indiom, Hiszpanii i RPA podwojenie dochodu per capita.

33.

Korzystając z nabytych umiejętności badawczych, pobierz następujące dane z bazy danych Banku Światowego (http://databank.worldbank.org/data/home.aspx) dla Indii, Hiszpanii i RPA za lata 2015–2022, jeśli są dostępne:

a) liczba abonentów stacjonarnych telefonów,

b) liczba abonamentów telefonii komórkowej,

c) bezpieczne serwery internetowe (na milion osób),

d) produkcja energii elektrycznej (kWh).

Przygotuj wykres porównujący te trzy kraje. Opisz kluczowe różnice między nimi.

34.

Pobierz najświeższe dane o bezrobociu z bazy danych Banku Światowego (http://databank.worldbank.org/data/home.aspx) dla Indii, Hiszpanii i RPA za okres pięciu lat. Przygotuj wykres porównujący sytuację w tych trzech krajach na podstawie zgromadzonych danych. Opisz kluczowe różnice pomiędzy nimi. Przyporządkuj te kraje do grupy o wysokich, średnich i niskich dochodach. Wyjaśnij, co cię zaskoczyło, a co można było przewidzieć jeszcze przed zapoznaniem się z wartościami liczbowymi. Jak globalny kryzys finansowy z 2008 r. wpłynął na sytuację w Indiach, Hiszpanii i RPA?

35.

Pobierz najświeższe dane o inflacji z bazy danych Banku Światowego (http://databank.worldbank.org/data/home.aspx) dla Indii, Hiszpanii i RPA za okres pięciu lat. Na podstawie pozyskanych danych przygotuj wykres porównujący te kraje. Zaklasyfikuj je do grup państw o wysokich, średnich bądź niskich dochodach i opisz kluczowe różnice między nimi. Wyjaśnij, co okazało się dla ciebie zaskakujące, a czego można się było spodziewać przed analizą pozyskanych danych.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.