Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Wprowadzenie do rozdziału

Makroekonomia - PodstawyWprowadzenie do rozdziału

Spis treści
 1. Przedmowa
 2. 1 Wstęp do makroekonomii
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 1.1 PKB, czyli jak mierzyć kondycję gospodarki?
  3. 1.2 Przeliczanie wartości nominalnych na realne
  4. 1.3 Śledzenie zmian realnego PKB w czasie
  5. 1.4 Porównywanie PKB w różnych krajach
  6. 1.5 Czy za pomocą PKB można zmierzyć dobrobyt?
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 3. 2 Wzrost gospodarczy
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 2.1 Współczesny wzrost gospodarczy
  3. 2.2 Wydajność pracy a wzrost gospodarczy
  4. 2.3 Czynniki wzrostu gospodarczego
  5. 2.4 Konwergencja dochodowa
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 4. 3 Bezrobocie
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 3.1 W jaki sposób ekonomiści definiują i obliczają stopę bezrobocia 
  3. 3.2 Zmiany poziomu bezrobocia
  4. 3.3 Przyczyny bezrobocia w krótkim okresie
  5. 3.4 Przyczyny bezrobocia w długim okresie
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 5. 4 Inflacja
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 4.1 Pomiar inflacji
  3. 4.2 Jak mierzyć zmianę kosztów utrzymania?
  4. 4.3 Zmiany inflacji na świecie
  5. 4.4 Zamieszanie wokół inflacji
  6. 4.5 Indeksacja i jej ograniczenia
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 6. 5 Handel zagraniczny i przepływy kapitałowe
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 5.1 Obliczanie bilansu handlowego
  3. 5.2 Bilans handlowy w kontekście historycznym
  4. 5.3 Bilans handlowy i przepływy kapitału
  5. 5.4 Tożsamość krajowych oszczędności i inwestycji
  6. 5.5 Czy deficyt handlowy ma jakieś zalety?
  7. 5.6 Różnica między saldem bilansu handlowego a poziomem wymiany handlowej
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Pytania sprawdzające
  11. Sprawdź wiedzę
  12. Ćwicz myślenie krytyczne
  13. Problemy
 7. 6 Makroekonomiczne krzywe popytu i podaży
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 6.1 Popyt i podaż z perspektywy makroekonomicznej
  3. 6.2 Model popytu globalnego i podaży globalnej (AD-AS)
  4. 6.3 Przesunięcie krzywej podaży globalnej 
  5. 6.4 Przesunięcie krzywej popytu globalnego
  6. 6.5 Jak model AD-AS wyjaśnia tempo wzrostu gospodarczego, stopę bezrobocia i zmiany inflacji
  7. 6.6 Prawa Keynesa i Saya w modelu AD-AS
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Pytania sprawdzające
  11. Sprawdź wiedzę
  12. Ćwicz myślenie krytyczne
  13. Problemy
 8. 7 Model keynesowski
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 7.1 Popyt globalny w modelu keynesowskim
  3. 7.2 Najważniejsze elementy modelu keynesowskiego
  4. 7.3 Krzywa Phillipsa
  5. 7.4 Funkcjonowanie rynku z perspektywy keynesowskiej
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
 9. 8 Model neoklasyczny
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 8.1 Podstawy podejścia neoklasycznego
  3. 8.2 Wpływ podejścia neoklasycznego na politykę fiskalną i pieniężną
  4. 8.3 Poszukiwanie równowagi między modelem keynesowskim a neoklasycznym
  5. Kluczowe pojęcia
  6. Podsumowanie
  7. Pytania sprawdzające
  8. Sprawdź wiedzę
  9. Ćwicz myślenie krytyczne
  10. Problemy
 10. 9 Pieniądz i system bankowy
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 9.1 Definicja pieniądza i jego funkcji
  3. 9.2 Agregaty pieniężne M1, M2 i M3
  4. 9.3 Funkcje banków
  5. 9.4 Jak banki kreują pieniądz
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 11. 10 Bank centralny i polityka monetarna
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 10.1 Zadania banku centralnego
  3. 10.2 Jak bank centralny wprowadza politykę pieniężną
  4. 10.3 Wpływ polityki pieniężnej na sytuację w gospodarce
  5. 10.4 Pułapki polityki pieniężnej
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 12. 11 Bilans płatniczy i kursy walutowe
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 11.1 Jak działają rynki walutowe
  3. 11.2 Przesunięcia krzywych popytu i podaży na rynkach walutowych
  4. 11.3 Skutki makroekonomiczne zmian kursów walutowych
  5. 11.4 Polityki kursowe
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 13. 12 Polityka fiskalna
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 12.1 Wydatki państwa
  3. 12.2 Deficyt i dług publiczny
  4. 12.3 Dyskrecjonalna polityka fiskalna wykorzystywana do walki z recesją, bezrobociem i inflacją
  5. 12.4 Automatyczne stabilizatory koniunktury
  6. 12.5 Realne wyzwania wykorzystywania dyskrecjonalnej polityki fiskalnej
  7. 12.6 Polityka zrównoważonego budżetu: za i przeciw
  8. Kluczowe pojęcia
  9. Podsumowanie
  10. Pytania sprawdzające
  11. Sprawdź wiedzę
  12. Ćwicz myślenie krytyczne
  13. Problemy
 14. 13 Wpływ polityki fiskalnej na gospodarkę
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 13.1 Wpływ długu publicznego na bilans handlowy i inwestycje
  3. 13.2 Polityka fiskalna a bilans handlowy
  4. 13.3 Jak dług publiczny wpływa na oszczędności prywatne
  5. 13.4 Polityka fiskalna, inwestycje i wzrost gospodarczy
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 15. 14 Ekonomia rozwoju - zróżnicowanie polityki ekonomicznej na świecie
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 14.1 Zróżnicowanie gospodarek na świecie
  3. 14.2 Wzrost poziomu życia
  4. 14.3 Przyczyny bezrobocia na świecie
  5. 14.4 Przyczyny inflacji w różnych krajach i regionach
  6. 14.5 Obawy dotyczące pogorszenia konkurencyjności międzynarodowej
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 16. 15 Teoria handlu międzynarodowego
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 15.1 Przewaga absolutna i komparatywna
  3. 15.2 Co się stanie, gdy kraj ma przewagę absolutną w produkcji wszystkich dóbr?
  4. 15.3 Handel wewnątrzgałęziowy między podobnymi gospodarkami
  5. 15.4 Korzyści z ograniczenia barier w handlu międzynarodowym
  6. Kluczowe pojęcia
  7. Podsumowanie
  8. Pytania sprawdzające
  9. Sprawdź wiedzę
  10. Ćwicz myślenie krytyczne
  11. Problemy
 17. 16 Globalizacja i protekcjonizm
  1. Wprowadzenie do rozdziału
  2. 16.1 Protekcjonizm: pośrednia subwencja od konsumentów dla producentów
  3. 16.2 Handel międzynarodowy i jego wpływ na miejsca pracy, płace i warunki pracy
  4. 16.3 Argumenty na rzecz ograniczenia importu
  5. 16.4 Jak rządy wdrażają politykę handlową: globalnie, regionalnie i na szczeblu krajowym
  6. 16.5 Kompromisy w polityce handlowej
  7. Kluczowe pojęcia
  8. Podsumowanie
  9. Pytania sprawdzające
  10. Sprawdź wiedzę
  11. Ćwicz myślenie krytyczne
  12. Problemy
 18. A Matematyka zastosowana w tym podręczniku
 19. B Model dochodowo-wydatkowy
 20. Rozwiązania zadań
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
  12. Rozdział 12
  13. Rozdział 13
  14. Rozdział 14
  15. Rozdział 15
  16. Rozdział 16
 21. Bibliografia
 22. Skorowidz nazwisk
 23. Skorowidz rzeczowy
 24. Skorowidz terminów obcojęzycznych
Zdjęcie przedstawia ekran główny iPhone’a z charakterystycznymi ikonami.
Ilustracja 15.1 Czy iPhone to produkt Apple’a, czy Samsunga? Chociaż iPhone jest łatwo rozpoznawalny jako produkt amerykańskiej firmy Apple, 26% jego komponentów (wg łącznych kosztów produkcji) pochodzi od konkurencyjnego producenta telefonów – koreańskiego Samsunga. W handlu międzynarodowym często dochodzi do takich sytuacji, ponieważ każdy kraj lub firma stara się skupić na tym, co robi najlepiej. (Źródło: modyfikacja pracy Yutaka Tsutano Creative Commons).

Cel dydaktyczny rozdziału

Dzięki lekturze tego rozdziału dowiesz się:

 • Czym różni się przewaga absolutna od przewagi komparatywnej
 • Co może się stać, jeśli jakiś kraj będzie dysponował absolutną przewagą w produkcji wszystkich dóbr
 • Na czym polega handel wewnątrzgałęziowy pomiędzy gospodarkami znajdującymi się na zbliżonym poziomie rozwoju
 • Jakie są korzyści związane z ograniczaniem barier w handlu międzynarodowym

Do przemyślenia

To w końcu czyj jest ten iPhone?

iPhone to produkt globalny. Apple jest właścicielem marki, ale nie produkuje komponentów do swoich telefonów ani ich nie montuje. Montaż jest wykonywany przez tajwańską firmę Foxconn Corporation np. w jej fabryce w Shengzhou w Chinach. Samsung, firma elektroniczna i konkurent Apple’a, dostarcza wiele części, z których składają się iPhone’y. Stanowią one ok. 26% wartości tych smartfonów, licząc wg kosztów ich produkcji. Oznacza to, że Samsung jest zarówno największym poddostawcą, jak i największym konkurentem Apple’a. Dlaczego te dwie firmy współpracują ze sobą przy produkcji iPhone’ów? Aby zrozumieć logikę ekonomiczną stojącą za handlem międzynarodowym, zaakceptuj (podobnie jak zrobiły to te dwie globalne korporacje) fakt, że handel polega na wymianie korzystnej dla obu stron. Samsung jest jednym z największych na świecie dostawców części elektronicznych. Apple pozwala Samsungowi skupić się na wytwarzaniu najlepszych części, sam zaś koncentruje się na swojej największej sile – projektowaniu produktów, które są zaawansowane technologicznie, mają elegancki design i opinię przyjaznych w użyciu. Jeśli każda firma (a co za tym idzie – każdy kraj) skupi się na tym, co robi najlepiej, dzięki wymianie handlowej zyskają wszyscy.

Żyjemy w zglobalizowanej gospodarce. Na twoim stole mogą pojawić się świeże owoce z Chile, francuski ser i gruzińska woda mineralna. Twój telefon komórkowy mógł zostać wyprodukowany na Tajwanie lub w Korei. Ubrania, które nosisz, mogą być projektowane we Włoszech, a produkowane w Bangladeszu. Zabawki, które dajesz w prezencie dziecku, mogą pochodzić z Indii. Samochód, którym jeździsz, został wyprodukowany w Japonii, Niemczech, Korei Południowej lub Słowacji. Benzyna w jego zbiorniku może być rafinowana z ropy naftowej pochodzącej z Arabii Saudyjskiej, Meksyku lub Nigerii. Jeśli twoja praca jest związana z rolnictwem, maszynami, samolotami, samochodami, instrumentami naukowymi lub wieloma innymi branżami technologicznymi, istnieje duże prawdopodobieństwo, że spora część produkcji twojego pracodawcy – a więc jego przychodów, z których opłacana jest twoja pensja – pochodzi ze sprzedaży na eksport. Wszystkich nas łączy handel międzynarodowy, a wielkość tego handlu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat bardzo szybko rosła.

Pierwsza fala globalizacji rozpoczęła się w XIX w. i trwała do początku I wojny światowej. W tym czasie globalny eksport w relacji do światowego PKB wzrósł z niespełna 1% PKB w 1820 r. do 9% w roku 1913. W 1995 r. laureat Nagrody Nobla Paul Krugman z Uniwersytetu Princeton napisał:

Twierdzenie, że dopiero teraz wynaleźliśmy globalną gospodarkę, to zarozumiałość końca XX w. W rzeczywistości rynki światowe osiągnęły imponujący stopień integracji w drugiej połowie XIX stulecia. Rzeczywiście, jeśli ktoś chce ustalić konkretną datę powstania prawdziwie globalnej gospodarki, może przyjąć rok 1869, w którym ukończono budowę zarówno Kanału Sueskiego, jak i kolei Union Pacific. W przededniu I wojny światowej statki parowe i koleje stworzyły rynki dla standaryzowanych towarów, takich jak pszenica i wełna, handel którymi miał w pełni globalny zasięg. Nawet globalny przepływ informacji był wówczas lepszy, niż uważają współcześni obserwatorzy, skupieni na technologii elektronicznej. Pierwszy podmorski kabel telegraficzny został położony pod Atlantykiem w 1858 r., a do roku 1900 wszystkie główne regiony gospodarcze świata mogły skutecznie komunikować się w czasie rzeczywistym.

Ta pierwsza fala globalizacji zatrzymała się na początku XX w. I wojna światowa zerwała wiele powiązań gospodarczych. Podczas Wielkiego Kryzysu w latach 30. wiele krajów niesłusznie próbowało ratować swoje gospodarki przed głęboką recesją poprzez ograniczenie handlu zagranicznego z innymi państwami. II wojna światowa dodatkowo utrudniła handel międzynarodowy. Po tym konflikcie globalne przepływy towarów i kapitału finansowego odbudowywały się powoli. Dopiero na początku lat 80. globalne siły gospodarcze w stosunku do wielkości gospodarki światowej ponownie stały się równie ważne, jak przed I wojną światową.

Cytowanie i udostępnianie

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 19 paź 2023 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.