Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Pytania sprawdzające

Makroekonomia - PodstawyPytania sprawdzające

1.

W jaki sposób można wyrównać różnice między dochodami podatkowymi a wydatkami w sytuacji, w której państwo notuje deficyt budżetowy?

2.

Na co można przeznaczyć środki wygospodarowane w ramach nadwyżki budżetowej?

3.

Czy jest możliwe, że państwo corocznie notuje deficyt budżetowy, a mimo to dług publiczny liczony jako procent PKB maleje? Odpowiedź uzasadnij.

4.

Czy jest możliwe, że państwo osiąga corocznie nadwyżkę budżetową, a mimo to dług publiczny (jako procent PKB) rośnie? Odpowiedź uzasadnij.

5.

Załóżmy, że prezenty zostały opodatkowane według stawki 10% dla kwot do 100 tys. zł i 20% dla wszystkich kwot powyżej 100 tys. zł. Czy ten podatek będzie regresywny, czy progresywny?

6.

Stawka podatku na ubezpieczenia społeczne w USA wynosi 6,2% od dochodów pracowników poniżej 113 tys. dol. i 0% powyżej tej kwoty. Czy podatek ten ma charakter progresywny, regresywny czy proporcjonalny?

7.

Dług publiczny ma pewną cechę samonapędzania się. Istnieje bowiem jedna kategoria wydatków państwa, która automatycznie rośnie wraz z nim. Jakie to wydatki?

8.

Prawda czy fałsz (zadanie dotyczy gospodarki Stanów Zjednoczonych)?:

  1. Wydatki rządu federalnego w USA znacznie wzrosły w ostatnich dziesięcioleciach.
  2. Deficyty federalne były bardzo duże w latach 1995–2015.
  3. Skumulowany dług federalny (jako procent PKB) jest bliski osiągnięcia najwyższego poziomu w historii.
9.

Co jest głównym celem stosowania restrykcyjnej polityki fiskalnej w okresie szybkiego wzrostu gospodarczego?

10.

Co jest głównym celem stosowania ekspansywnej polityki fiskalnej w czasie recesji?

11.

Czy podczas recesji rzeczywiste saldo budżetu (deficyt lub nadwyżka) jest większe, czy mniejsze niż saldo strukturalne?

12.

Jaka jest główna przewaga automatycznych stabilizatorów koniunktury nad dyskrecjonalną polityką fiskalną?

13.

Wyjaśnij, jak działają automatyczne stabilizatory koniunktury zarówno po stronie podatków, jak i wydatków państwa. Rozważ dwie sytuacje: a) gospodarka wytwarza mniej, niż wynosi potencjalny PKB, b) gospodarka produkuje więcej niż potencjalny PKB.

14.

Co by się stało, gdyby ekspansywna polityka fiskalna została wdrożona w czasie recesji, ale z powodu opóźnienia zaczęła faktycznie działać dopiero po powrocie gospodarki do poziomu potencjalnego PKB?

15.

Co by się stało, gdyby restrykcyjna polityka fiskalna została wdrożona podczas boomu gospodarczego, ale z powodu opóźnienia zaczęła faktycznie działać dopiero wtedy, gdy gospodarka ponownie wpadła w recesję?

16.

Czy sądzisz, że typowe opóźnienia charakterystyczne dla polityki fiskalnej będą dłuższe, czy krótsze niż opóźnienia właściwe dla polityki pieniężnej? Uzasadnij swoją odpowiedź.

17.

W jaki sposób wymóg utrzymywania zrównoważonego budżetu wpłynąłby na decyzję rządu o obniżce podatków podczas recesji?

18.

W jaki sposób wymóg utrzymywania zrównoważonego budżetu zmieniłby działanie automatycznych stabilizatorów koniunktury?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.