Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Sprawdź wiedzę

Makroekonomia - PodstawySprawdź wiedzę

19.

Podaj kilka przykładów zmian w wydatkach państwa i podatkach, które stanowiłyby politykę fiskalną, i kilka przykładów takich zmian, których nie można byłoby zakwalifikować do tej kategorii.

20.

Czy wydatki i podatki rządu federalnego USA w ciągu ostatnich kilku dekad wykazywały tendencję wzrostową, czy spadkową?

21.

Jakie są główne kategorie wydatków budżetu państwa w Polsce?

22.

Jaka jest różnica między deficytem budżetowym, zrównoważonym budżetem i nadwyżką budżetową?

23.

Jaka jest różnica między podatkiem progresywnym, proporcjonalnym i regresywnym?

24.

Jak zmieniała się wysokość deficytów budżetowych w Stanach Zjednoczonych w ostatnich dekadach?

25.

Jaka jest różnica między deficytem budżetowym a długiem publicznym?

26.

Jaka jest różnica między ekspansywną a restrykcyjną polityką fiskalną?

27.

Wskaż, w jakich warunkach gospodarczych rząd może zastosować ekspansywną politykę fiskalną, a kiedy może zastosować restrykcyjny wariant tej polityki.

28.

Jaka jest różnica między dyskrecjonalną polityką fiskalną a automatycznymi stabilizatorami koniunktury?

29.

Dlaczego automatyczne stabilizatory koniunktury działają „automatycznie”?

30.

Co to jest budżet strukturalny?

31.

Jakie są praktyczne słabości dyskrecjonalnej polityki fiskalnej?

32.

Jakie są argumenty za i przeciw polityce zrównoważonego budżetu?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.