Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Ćwicz myślenie krytyczne

Makroekonomia - PodstawyĆwicz myślenie krytyczne

33.

Dlaczego do analizy ekonomicznej lepiej jest wykorzystywać wydatki państwa mierzone jako odsetek PKB, a nie w walucie krajowej w cenach bieżących?

34.

Akcyza na papierosy i alkohol oraz w szerszym kontekście wszystkie podatki nakładane na konsumpcję są często krytykowane za swój regresywny charakter. Niemniej jednak wszyscy konsumenci płacą tę samą stawkę podatku na konkretne dobro niezależnie od swojego dochodu. Czy uważasz, że krytyka tego rozwiązania jest słuszna?

35.

Czy w okresie szybkiego wzrostu gospodarczego rząd federalny zanotuje raczej nadwyżkę budżetową, czy deficyt budżetowy? Od czego jeszcze to zależy?

36.

Ekonomista Arthur Laffer zauważył, że w niektórych przypadkach wpływy z podatku dochodowego mogą wzrosnąć, gdy stawki podatkowe spadną. Dlaczego, twoim zdaniem, niekiedy tak właśnie się dzieje?

37.

Czy jest możliwe, aby w kraju notującym deficyt budżetowy stosunek długu publicznego do PKB malał? Odpowiedź uzasadnij.

38.

Czy w kraju może jednocześnie wystąpić nadwyżka budżetowa i wzrost relacji długu publicznego do PKB? Odpowiedź uzasadnij.

39.

Czy ekspansywna polityka fiskalna jest lepiej oceniana przez polityków, którzy są zwolennikami bardziej rozbudowanej roli państwa w gospodarce, czy też przez tych, którzy preferują jego znacznie bardziej ograniczoną rolę? Uzasadnij swoją odpowiedź.

40.

Czy amerykański program Medicaid (pomoc rządu federalnego dla rodzin i osób o niskich dochodach) może być, twoim zdaniem, uznany za automatyczny stabilizator koniunktury?

41.

Jaki problem może się pojawić w sytuacji, w której gospodarstwa domowe uznają, że obniżka podatków ma charakter tymczasowy i jej konsekwencje będą działać wyłącznie w krótkim okresie?

42.

Wyjaśnij mechanizm powodujący wzrost stóp procentowych w sytuacji, gdy rząd wprowadzi ulgę podatkową równą 300 zł dla każdego obywatela Polski.

43.

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, jakoby „w najlepszym interesie każdej gospodarki było bezwzględne utrzymywanie zrównoważonego budżetu w każdym roku obrachunkowym”? Uzasadnij swoją odpowiedź.

44.

Jakich działań oczekiwano by od amerykańskiego parlamentu i prezydenta podczas globalnego kryzysu finansowego z lat 2008–2009, gdyby poprawka do konstytucji wymagająca prowadzenia polityki zrównoważonego budżetu została ratyfikowana? Jaki miałoby to wpływ na stopę bezrobocia?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.