Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

45.

W pewnym państwie w roku początkowym całkowity dług publiczny wynosi 3,5 mld dol. W pierwszym roku państwo notuje deficyt budżetowy w wysokości 400 mln dol. W drugim roku deficyt budżetu państwa jest równy 1 mld dol. W trzecim roku państwo osiąga nadwyżkę budżetową w wysokości 200 mln dol. Ile wynosi całkowity dług publiczny na koniec trzeciego roku?

46.

Jeśli państwo notuje deficyt budżetowy w wysokości 10 mld dol. rocznie przez 10 lat, następnie nadwyżkę budżetową w wysokości 1 mld dol. przez 5 lat, a potem zrównoważony budżet przez kolejne 10 lat, to ile wynosi dług publiczny?

47.

Jaki wariant polityki fiskalnej (ekspansywny czy restrykcyjny) wydaje się najbardziej odpowiedni w każdej z poniższych sytuacji? Odpowiedź zilustruj za pomocą modelu AD-AS.

 1. Recesja
 2. Załamanie na giełdzie negatywnie wpływające na nastroje konsumentów i przedsiębiorstw
 3. Niezwykle szybki wzrost eksportu
 4. Rosnąca inflacja
 5. Wzrost naturalnej stopy bezrobocia
 6. Wzrost cen ropy naftowej
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.