Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Pytania sprawdzające

Makroekonomia - PodstawyPytania sprawdzające

1.

W jaki sposób silniejsze euro wpłynie na następujące podmioty:

  1. brytyjskie przedsiębiorstwo eksportujące produkty do Niemiec,
  2. holenderskiego turystę odwiedzającego Chile,
  3. grecki bank kupujący kanadyjskie obligacje rządowe,
  4. francuską firmę eksportującą wyroby do Niemiec.
2.

Załóżmy, że niepokoje polityczne w Egipcie powodują, iż spodziewana jest deprecjacja funta egipskiego. Jak wpłynie to na popyt na funta, jego podaż i kurs walutowy w porównaniu np. z dolarem amerykańskim?

3.

Załóżmy, że stopy procentowe w USA spadają w porównaniu z resztą świata. Jak ta zmiana wpływa na popyt na dolary, ich podaż i kurs w porównaniu np. z euro?

4.

Załóżmy, że stopa inflacji w Argentynie znacznie spadła w porównaniu do innych krajów. Co prawdopodobnie stanie się z popytem na peso argentyńskie, ich podażą i kursem walutowym peso w stosunku do dolara amerykańskiego?

5.

W niniejszym rozdziale wyjaśniono, że „jeden z najbardziej destrukcyjnych ekonomicznie skutków wahań kursów walutowych może wystąpić w sektorze bankowym”, jeśli banki zaciągają pożyczki za granicą, aby udzielać pożyczek w kraju. Dlaczego jest mniej prawdopodobne, że będzie to problem dla amerykańskiego systemu bankowego?

6.

Dynamicznie rozwijająca się gospodarka może przyciągać kapitał finansowy, który sprzyja dalszemu wzrostowi gospodarczemu. Jednak kapitał może równie łatwo odpłynąć z kraju, co doprowadzi do recesji. Czy kraj, którego gospodarka kwitnie, ponieważ państwo zdecydowało się stymulować konsumpcję, jest bardziej lub mniej narażony na ucieczkę kapitału niż ten, którego boom jest spowodowany wzrostem inwestycji?

7.

W jaki sposób restrykcyjna polityka pieniężna wpływa na kurs walutowy, eksport netto, globalne popyt i podaż?

8.

Bank centralny może spowodować, aby wartość waluty krajowej malała w nieskończoność, ale nie może sprawić, aby wartość waluty krajowej w nieskończoność rosła. Dlaczego?

9.

Czy kraj, w którym import i eksport stanowią dużą część PKB, jest bardziej skłonny do przyjęcia płynnego, czy stałego (sztywnego) kursu walutowego?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.