Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Sprawdź wiedzę

Makroekonomia - PodstawySprawdź wiedzę

10.

Czym jest rynek walutowy?

11.

Wymień grupy nabywców i sprzedawców na rynku walutowym, na którym handluje się złotym.

12.

Jaka jest różnica między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a inwestycjami portfelowymi?

13.

Czym są transakcje zabezpieczające (hedging)?

14.

Co to znaczy, że waluta ulega aprecjacji? Ulega deprecjacji? Umacnia się? Osłabia?

15.

Czy podzielane przez większość uczestników rynku walutowego oczekiwanie aprecjacji waluty wpływa na jej obecny kurs? Uzasadnij swoją odpowiedź.

16.

Czy wyższa stopa procentowa w danym kraju, przy innych czynnikach niezmienionych, wpływa na kurs walutowy? Uzasadnij swoją odpowiedź.

17.

Czy wyższa stopa inflacji w gospodarce, przy innych czynnikach niezmienionych, wpływa na kurs walutowy? Uzasadnij swoją odpowiedź.

18.

Wyjaśnij, w jaki sposób obliczany jest kurs walutowy według parytetu siły nabywczej.

19.

Jakie są powody, dla których bank centralny może troszczyć się, przynajmniej w pewnym stopniu, o kurs walutowy?

20.

W jaki sposób niespodziewana deprecjacja waluty lokalnej może zaszkodzić kondycji finansowej krajowych banków?

21.

Jaka jest różnica między płynnym kursem walutowym, płynnym kierowanym kursem walutowym, stałym (sztywnym) kursem walutowym i dolaryzacją?

22.

Wymień główne zalety i wady różnych systemów kursu walutowego.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.