Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Ćwicz myślenie krytyczne

Makroekonomia - PodstawyĆwicz myślenie krytyczne

23.

Jakie są korzyści związane z „dolaryzacją” lub „euroizacją” dla kraju, który nie ma prawa emitować tej waluty?

24.

Czy możesz wymienić jakieś poważne wady „dolaryzacji” („euroizacji”)? Jak w kraju, który dokonał „dolaryzacji” („euroizacji”), działa twoim zdaniem bank centralny?

25.

Jaki będzie wpływ oczekiwanej aprecjacji waluty na rentowność krajowych papierów wartościowych, np. oprocentowanie obligacji rządowych? Wskazówka: Zastanów się, jak zmiany oczekiwanego kursu walutowego i zmiany stóp procentowych wpływają na popyt na walutę i jej podaż.

26.

Czy w kraju doświadczającym hiperinflacji jest bardziej, czy mniej prawdopodobne, że kurs walutowy będzie równy parytetowi siły nabywczej w porównaniu z krajem o niskiej stopie inflacji?

27.

Załóżmy, że kraj ma zrównoważony bilans handlowy, czyli eksport dóbr i usług jest równy ich importowi. Czy oznacza to, że kraj ten ma zrównoważony bilans z każdym ze swoich partnerów handlowych?

28.

Dowiedzieliśmy się, że zmiany kursów walutowych i odpowiadające im zmiany w bilansie handlowym wzmacniają rolę polityki pieniężnej. Czy z punktu widzenia banku centralnego jest to zjawisko korzystne, czy niekorzystne?

29.

Jeśli kraj rozwijający się potrzebuje kapitału zagranicznego, a także know-how w zakresie zarządzania i technologii, to w jaki sposób może zachęcać inwestorów zagranicznych do zaangażowania w jego gospodarkę, a jednocześnie chronić się przed ucieczką kapitału i upadkiem systemu bankowego, jak to miało miejsce podczas azjatyckiego kryzysu finansowego?

30.

Wiele krajów rozwijających się, takich jak Meksyk, ma umiarkowane lub wysokie stopy inflacji. Jednocześnie handel międzynarodowy odgrywa w ich gospodarkach ważną rolę. Jaki system kursu walutowego w stosunku do amerykańskiego dolara byłby najlepszy dla waluty takiego kraju?

31.

Co twoim zdaniem mogłoby skłonić kraj tworzący strefę euro do powrotu do własnej waluty?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.