Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Pytania sprawdzające

Makroekonomia - PodstawyPytania sprawdzające

1.

Dlaczego banki, biorąc pod uwagę niebezpieczeństwo paniki na rynkach finansowych, nie przechowują większości depozytów jako gotówki w kasie, aby w razie potrzeby udostępnić ją depozytariuszom?

2.

Paniki na rynkach finansowych są często opisywane jako „samospełniające się przepowiednie”. Dlaczego to wyrażenie dobrze opisuje wspomniane zjawisko?

3.

Jaki wpływ na wartość udzielanych pożyczek i podaż pieniądza będzie miała sprzedaż przez bank centralny papierów wartościowych w kwocie 500 zł bankowi komercyjnemu, który udzielił pożyczek o wartości 10 tys. zł i dokładnie spełnia wymóg rezerwy obowiązkowej w wysokości 10%?

4.

Jaki byłby wpływ zwiększenia stopy rezerw obowiązkowych banków na podaż pieniądza?

5.

Dlaczego restrykcyjna polityka pieniężna powoduje wzrost stóp procentowych?

6.

Dlaczego ekspansywna polityka pieniężna powoduje spadek stóp procentowych?

7.

Dlaczego banki komercyjne mogą z własnej woli utrzymywać nadwyżki rezerw w czasie recesji?

8.

Dlaczego szybkość obiegu pieniądza w gospodarce może się nieoczekiwanie zmienić?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.