Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Sprawdź wiedzę

Makroekonomia - PodstawySprawdź wiedzę

9.

W jaki sposób regulacje bankowe są powiązane z prowadzeniem polityki pieniężnej?

10.

Czym jest panika na rynkach finansowych?

11.

Co jest objęte ubezpieczeniem w programie ubezpieczenia depozytów prowadzonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w Polsce? Kto finansuje ewentualne wypłaty z tego funduszu?

12.

Co podlega nadzorowi w publicznych programach nadzoru bankowego?

13.

Czym jest kredytodawca ostatniej instancji?

14.

Czym różni się bank centralny od typowego banku komercyjnego?

15.

Wymień trzy tradycyjne narzędzia, za pomocą których bank centralny kontroluje podaż pieniądza.

16.

Wyjaśnij, w jaki sposób można wykorzystać operacje otwartego rynku do zwiększenia podaży pieniądza.

17.

Wyjaśnij, w jaki sposób można wykorzystać stopę rezerwy obowiązkowej do zwiększenia podaży pieniądza.

18.

Wyjaśnij, w jaki sposób można wykorzystać stopę lombardową do zwiększenia podaży pieniądza.

19.

W jaki sposób ekspansywna i restrykcyjna polityka pieniężna wpływają na ilość pieniądza w gospodarce?

20.

W jaki sposób restrykcyjna i ekspansywna polityka pieniężna wpływają na stopy procentowe?

21.

W jaki sposób ekspansywna i restrykcyjna polityka pieniężna wpływają na zagregowany popyt?

22.

Jakiej polityki pieniężnej spodziewałbyś się w odpowiedzi na wysoką inflację: ekspansywnej czy restrykcyjnej? Uzasadnij swoją odpowiedź.

23.

Objaśnij, w jaki sposób można wykorzystać luzowanie ilościowe do stymulowania zagregowanego popytu

24.

Jakiej polityki pieniężnej oczekujesz w odpowiedzi na recesję: ekspansywnej czy restrykcyjnej? Uzasadnij swoją odpowiedź.

25.

W jaki sposób skuteczność polityki pieniężnej może ograniczyć każdy z następujących czynników: rozciągnięty w czasie i zmienny okres transmisji impulsów monetarnych do gospodarki, nadwyżka rezerw i zmiana szybkości obiegu pieniądza w gospodarce?

26.

Zdefiniuj szybkość obiegu pieniądza w gospodarce.

27.

Jaka jest formuła równania Fischera?

28.

Jak działa polityka pieniężna konstruowana zgodnie z zasadami bezpośredniego celu inflacyjnego?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.