Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Makroekonomia - Podstawy

Ćwicz myślenie krytyczne

Makroekonomia - PodstawyĆwicz myślenie krytyczne

29.

Termin „pokusa nadużycia” opisuje tendencję podmiotów ekonomicznych do bardziej ryzykownych zachowań, o ile ich konsekwencje są postrzegane jako mniej dokuczliwe lub groźne (badania wykazały, że np. obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa i instalacja poduszek powietrznych w samochodach zwiększające bezpieczeństwo w czasie ewentualnej kolizji lub wypadku wpłynęły na wzrost średniej prędkości, z jaką auta się przemieszczają). W jaki sposób koncepcja pokusy nadużycia odnosi się do ubezpieczenia depozytów i innych regulacji bankowych?

30.

Wyjaśnij, co by się stało, gdyby banki zostały poinformowane, że muszą zwiększyć swoją stopę rezerwy obowiązkowej o jeden punkt procentowy, z 9 do 10% wartości depozytów. Jakie byłyby ich opcje pozyskania niezbędnej do wypełnienia tych limitów gotówki?

31.

Dobrze znany model ekonomiczny zwany krzywą Phillipsa (omówiony w Rozdziale 7 Model keynesowski) opisuje krótkookresowy wybór typu „coś za coś” pomiędzy inflacją a bezrobociem. Wykorzystując pojęcia ekspansywnej i restrykcyjnej polityki pieniężnej, wyjaśnij, dlaczego w krótkim okresie, gdy jedna z tych zmiennych (np. bezrobocie) spada, to druga (np. inflacja) zazwyczaj rośnie.

32.

W jaki sposób polityka pieniężna oparta na precyzyjnie zdefiniowanych regułach różni się od dyskrecjonalnej polityki pieniężnej (tj. polityki pieniężnej, w ramach której takie reguły nie funkcjonują)? Jakie argumenty przemawiają za każdą z tych strategii?

33.

Czy banki centralne powinny koncentrować się przede wszystkim na ograniczaniu bezrobocia, czy inflacji? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.