Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

34.

Załóżmy, że bank centralny kupuje papiery wartościowe o wartości 10 mln zł od Banku Komicznego w ramach operacji otwartego rynku. Przeprowadź analizę zmian w bilansie Banku Komicznego wywołanych przez tę transakcję, zakładając, że podmiot ten maksymalizuje wartość pożyczek, których może udzielić. Pierwotny bilans Banku Komicznego zawiera następujące pozycje (wszystkie kwoty w mln zł): aktywa – rezerwy 30, papiery wartościowe 50, pożyczki 250; pasywa – depozyty 300, wartość netto 30.

35.

Załóżmy tym razem, że bank centralny sprzedaje papiery wartościowe o wartości 10 mln zł Bankowi Komicznemu w ramach operacji otwartego rynku. Przeprowadź analizę zmian w bilansie Banku Komicznego, które nastąpiły w wyniku tej transakcji, zakładając, że podmiot ten przywróci wymagany poziom rezerwy obowiązkowej (10% wartości depozytów) poprzez zmniejszenie kwoty udzielanych pożyczek. Pierwotny bilans Banku Komicznego wygląda następująco (wszystkie kwoty w mln zł): aktywa – rezerwy 30, papiery wartościowe 50, pożyczki 250; pasywa – depozyty 300, wartość netto 30.

36.

O ile wzrośnie nominalny PKB, jeśli bank centralny zwiększy podaż pieniądza o 100 mld zł, a szybkość obiegu pieniądza w gospodarce wynosi 3, ceteris paribus? (Jeśli to niezbędne, użyj tych informacji, aby odpowiedzieć na cztery kolejne pytania).

37.

Załóżmy teraz, że ekonomiści spodziewają się wzrostu szybkości obiegu pieniądza o 50% w wyniku zastosowanego bodźca pieniężnego. Jaki będzie całkowity wzrost nominalnego PKB?

38.

Jeśli PKB wynosi 1500 mld zł, a podaż pieniądza 400 mld zł, jaka jest szybkość obiegu pieniądza?

39.

Jeśli PKB wzrośnie teraz do 1600 mld zł, ale podaż pieniądza się nie zmieni, jak wpłynie to na szybkość obiegu pieniądza?

40.

Jeśli PKB spadnie z powrotem do 1500 mld zł, a podaż pieniądza zmaleje do 350 mld zł, z jaką szybkością obiegu pieniądza będziemy mieć do czynienia?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/makroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 9 sty 2024 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.