Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania trudniejsze

118.

Niebieskie światło o długości fali 450 nm 450nm pada na szczelinę o szerokości 0,25 mm 0,25mm. Soczewka skupiająca o długości ogniskowej równej 20 cm 20cm umieszczona jest za szczeliną i skupia obraz dyfrakcyjny na ekranie.

 1. Jak daleko jest ekran od soczewki?
 2. Jaka jest odległość pomiędzy pierwszym i trzecim minimum obrazu dyfrakcyjnego?
119.
 1. Załóż, że maksima znajdują się w połowie odległości między minimami obrazu na pojedynczej szczelinie dyfrakcyjnej. Użyj średnicy i obwodu wykresu wskazowego do opisania jego natężenia dla dyfrakcji na pojedynczej szczelinie, aby określić natężenie trzeciego i czwartego maksimum względem natężenia maksimum centralnego;
 2. Wykonaj te same obliczenia, wykorzystując Równanie 4.4.
120.
 1. Przez zróżniczkowanie Równania 4.4 pokaż, że maksima wyższego rzędu pojedynczej szczeliny dyfrakcyjnej występują przy wartościach β β, które spełniają warunek tg β = β tg β =β;
 2. Wykreśl y = tg β y= tg β i y = β y=β jako funkcje β β i znajdź punkty przecięcia tych dwóch krzywych. Jakie informacje dają one o rozmieszczeniu maksimów?
 3. Przekonaj się sam, że punkty te nie pojawiają się dokładnie w β = n + 1 2 π β= n + 1 2 π , gdzie n=012n=012 n=0,1,2,\dots, ale są bardzo blisko tych wartości.
121.

Jaką maksymalną liczbę rys, przypadających na 1 cm 1cm powinna posiadać siatka dyfrakcyjna, aby za jej pomocą można było otrzymać widmo pierwszego rzędu dla światła białego?

122.

Pokaż, że siatka dyfrakcyjna nie może dawać maksimum drugiego rzędu dla danej długości fali światła, jeżeli maksimum pierwszego rzędu jest usytuowane pod kątem mniejszym niż 30 ° 30°.

123.

Promień lasera He-Ne odbija się od powierzchni płyty CD i pada na ścianę. Najjaśniejszym punktem jest wiązka odbita pod kątem równym kątowi padania. Jednakże obserwowane są również prążki. Jeśli ściana znajduje się w odległości 1,5 m 1,5m od płyty, a pierwszy prążek można zaobserwować 0,6 m 0,6m od centralnego maksimum, to jakie są odległości między rowkami na płycie CD?

124.

Przedmioty oglądane przez mikroskop są umieszczone bardzo blisko ogniska obiektywu. Pokaż, że minimalna rozróżnialna przez mikroskop odległość x x między dwoma przedmiotami dana jest przez x=1,22λf0Dx=1,22λf0D x = \num{1,22} \lambda f_0 / D, gdzie, jak pokazano poniżej, f 0 f 0 jest ogniskową, a D D oznacza średnicę soczewki obiektywu.

Figura przedstawia obiektyw o średnicy D. Pokazano punkt znajdujący się w odległości f subscript 0 od soczewki. Dwie przerywane linie łączą ten punkt z obu wierzchołkami soczewki. Linie tworzą kat alpha z osią centralną.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.