Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

Zadania trudniejsze

89.

Co się stanie z obrazem prążków interferencyjnych, gdy jedną ze szczelin zakryjemy cienką, transparentną warstwą o grubości λ 2 n 1 λ 2 n 1 \lambda/[2(n-1)] , gdzie λ λ \lambda jest długością fali padającego światła, a n n n jest współczynnikiem załamania tej cienkiej warstwy?

90.

5151 wąskich szczelin jest równomiernie rozłożonych i wzajemnie oddalonych od siebie o 0,1 mm 0,1 mm \SI{0,1}{\milli\metre} . Szczeliny są oświetlone światłem niebieskim o długości fali 400 nm 400 nm \SI{400}{\nano\metre} . Jakie jest kątowe położenie 2525. pobocznego maksimum? Jakie jest jego natężenie w porównaniu z natężeniem maksimum głównego?

91.

Cienka warstwa benzyny rozlana na wodzie wydaje się ciemna, gdy jej grubość jest bardzo mała, ponieważ wtedy różnica dróg optycznych staje się mała w porównaniu z długością fali świetlnej, a dodatkowo padające światło doznaje przesunięcia fazy przy odbiciu od górnej powierzchni cienkiej warstwy. Zakładając, że cienka warstwa benzyny będzie ciemna, odpowiedz, kiedy różnica długości dróg optycznych jest mniejsza od jednej czwartej długości fali; oblicz, jaka może być największa grubość warstwy benzyny, która staje się ciemna dla wszystkich długości fali światła widzialnego. Współczynnik załamania benzyny wynosi 1,4 1,4 \num{1,4} .

92.

Ilustracja 3.14 pokazuje dwa szkiełka mikroskopowe oświetlone prostopadle światłem monochromatycznym. Górne szkiełko dotyka dolnego na jednym końcu, zaś na przeciwnej krawędzi pomiędzy nimi umieszczono włos o grubości 0,1 mm 0,1 mm \SI{0,1}{\milli\metre} , formując w ten sposób klin z powietrza.

  1. W jakiej odległości od siebie pojawią się ciemne prążki interferencyjne, jeśli szkiełka mają długość 7,5 cm 7,5 cm \SI{7,5}{\centi\metre} , a użyte światło ma długość fali równą 589 nm 589 nm \SI{589}{\nano\metre} ?
  2. Czy będzie jakaś różnica, gdy szkiełka mikroskopowe wykonamy ze szkła o innym współczynniku załamania (szkła kronowego lub flintowego)? Swoją odpowiedź uzasadnij.
93.

Ilustracja 3.14 pokazuje dwa szkiełka mikroskopowe o długości 7,5 cm 7,5 cm \SI{7,5}{\centi\metre} oświetlone światłem o długości 589 nm 589 nm \SI{589}{\nano\metre} prostopadle do ich powierzchni. Górne szkiełko dotyka dolnego na jednym końcu, zaś na przeciwnej krawędzi pomiędzy nimi umieszczono drobny piasek, tworząc w ten sposób klin z powietrza. Jaki rozmiar mają ziarenka piasku, jeśli pojawiające się ciemne prążki interferencyjne są w odległości 1 mm 1 mm \SI{1}{\milli\metre} od siebie?

94.

Bańka mydlana o ściankach o grubości 100 nm 100 nm \SI{100}{\nano\metre} jest oświetlona białym światłem pod kątem 45 ° 45 ° \ang{45}\ do jej powierzchni. Jaka wartość długości fali i odpowiadający jej kolor światła widzialnego będą najbardziej widoczne w świetle odbitym, przy założeniu, że roztwór mydła ma ten sam współczynnik załamania co woda?

95.

Rozlana plama benzyny na wodzie ma grubość 120 nm 120 nm \SI{120}{\nano\metre} i jest oświetlona białym światłem pod kątem 45 ° 45 ° \ang{45}\ do jej powierzchni. Jaki kolor będzie miała plama benzyny (jaka będzie długość fali, która zostanie wzmocniona przy odbiciu), jeśli jej współczynnik załamania równa się 1,4 1,4 \num{1,4} ?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/fizyka-dla-szk%C3%B3%C5%82-wy%C5%BCszych-tom-3/pages/1-wstep
Cytowanie

© 21 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.