Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Ćwicz myślenie krytyczne

PsychologiaĆwicz myślenie krytyczne

21.

Teoria ewolucji przez dobór naturalny wymaga zmienności określonej cechy. Po co potrzebna jest ta zmienność i skąd się ona bierze?

22.

Kokaina działa na przekaźnictwo synaptyczne na dwa sposoby: upośledza wychwyt zwrotny dopaminy i zwiększa jej uwalnianie do szczeliny synaptycznej. Czy kokainę należy zaliczyć do agonistów, czy antagonistów dopaminy? Dlaczego?

23.

Takie leki jak lidokaina i nowokaina blokują kanały sodowe. Innymi słowy, zapobiegają przechodzeniu jonów sodowych przez błonę neuronu. Dlaczego ten właśnie efekt sprawia, że są to skuteczne środki miejscowo znieczulające?

24.

Jakie są skutki obniżenia odporności spowodowanego przewlekłą ekspozycją na stres?

25.

Przyjrzyj się Ilustracji 3.14, pokazującemu efekty pobudzenia współczulnego układu nerwowego. Jaką rolę odgrywają one w reakcji walki lub ucieczki?

26.

Przed pojawieniem się nowoczesnych technik obrazowania naukowcy i klinicyści, chcąc dowiedzieć się, jak zmiany w różnych obszarach mózgu prowadzą do określonych zmian w zachowaniu, musieli polegać na wynikach sekcji osób z urazem mózgu. Jakie są ograniczenia takiego podejścia?

27.

Które z omawianych technik można wziąć pod uwagę w celu określenia, w jaki sposób aktywność tworu siatkowatego wpływa na sen i czuwanie? Uzasadnij.

28.

Wydzielanie hormonów często regulowane jest na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego. Oznacza to, że uwolniony hormon sprawia, że podwzgórze i przysadka przestają wysyłać sygnały niezbędne do wydzielania dalszych porcji hormonu. Większość doustnych środków antykoncepcyjnych zawiera niewielkie dawki estrogenów i/lub progestagenów. Dlaczego taka metoda antykoncepcji jest skuteczna?

29.

Przekaźniki chemiczne są wykorzystywane zarówno w układzie nerwowym, jak i hormonalnym. Jakie cechy tych dwóch układów są wspólne? Co je różni? Który z nich działa szybciej, a który wywołuje bardziej długotrwałe zmiany?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.