Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Sprawdź wiedzę

PsychologiaSprawdź wiedzę

1.

Nagła, trwała zmiana w sekwencji DNA to ________.

 1. allel
 2. chromosom
 3. epigenetyka
 4. mutacja
2.

________ to inaczej struktura genetyczna odziedziczona po rodzicach, ________ zaś określa jego cechy fizyczne.

 1. Genotyp; fenotyp
 2. Fenotyp; genotyp
 3. DNA; gen
 4. Gen; DNA
3.

________ to dziedzina skupiająca się na genach i ich ekspresji.

 1. psychologia społeczna
 2. psychologia ewolucyjna
 3. epigenetyka
 4. psychobiologia
4.

Ludzie mają ________ par(y) chromosomów.

 1. 15
 2. 23
 3. 46
 4. 78
5.

________ odbiera(ją) sygnały przychodzące z innych neuronów.

 1. perikarion
 2. zakończenia synaptyczne
 3. osłonka mielinowa
 4. dendryty
6.

________ nasila lub naśladuje działanie określonego neuroprzekaźnika/układu neuroprzekaźników.

 1. akson
 2. SSRI
 3. agonista
 4. antagonista
7.

Stwardnienie rozsiane charakteryzuje się m.in. rozpadem ________.

 1. perikarionu
 2. osłonek mielinowych
 3. pęcherzyków synaptycznych
 4. dendrytów
8.

Potencjał czynnościowy obejmuje ruch jonów Na+ ________ komórki, a jonów K+ ________ komórki.

 1. do wnętrza; na zewnątrz
 2. na zewnątrz; do wnętrza
 3. do wnętrza; do wnętrza
 4. na zewnątrz; na zewnątrz
9.

To, że kontrolujemy ruchy nóg, gdy przechodzimy przez pokój, to efekt działania ________ układu nerwowego.

 1. autonomicznego
 2. somatycznego
 3. współczulnego
 4. przywspółczulnego
10.

Gdy pobudzony jest nasz ________, czujemy się w miarę zrelaksowani.

 1. somatyczny układ nerwowy
 2. sympatyczny układ nerwowy
 3. parasympatyczny układ nerwowy
 4. rdzeń kręgowy
11.

Ośrodkowy układ nerwowy składa się z ________.

 1. współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego
 2. narządów i gruczołów dokrewnych
 3. somatycznego i autonomicznego układu nerwowego
 4. mózgu i rdzenia kręgowego
12.

Aktywacja układu współczulnego jest związana z ________.

 1. rozszerzeniem źrenic
 2. magazynowaniem glukozy w wątrobie
 3. przyspieszeniem tętna
 4. A i C
13.

________ to stacja przekaźnikowa, gdzie trafiają informacje ze wszystkich zmysłów oprócz węchu, zanim zostaną przekazane do innych obszarów mózgu w celu dalszej obróbki.

 1. ciało migdałowate
 2. hipokamp
 3. podwzgórze
 4. wzgórze
14.

Uszkodzenie ________ upośledza zdolność rozumienia mowy, lecz zdolność wypowiadania słów pozostawia nietkniętą.

 1. ciała migdałowatego
 2. ośrodka Broki
 3. ośrodka Wernickego
 4. płata potylicznego
15.

Pole magnetyczne do tworzenia obrazów badanej tkanki wykorzystuje ________.

 1. EEG (elektroencefalograf)
 2. MRI (rezonans magnetyczny)
 3. PET (pozytonowa tomografia emisyjna)
 4. TK (tomografia komputerowa)
16.

Które z poniższych nie jest częścią przodomózgowia?

 1. wzgórze
 2. hipokamp
 3. ciało migdałowate
 4. substancja czarna
17.

Dwa podstawowe hormony wydzielane przez trzustkę to:

 1. estrogen i progesteron
 2. noradrenalina i adrenalina
 3. tyroksyna i oksytocyna
 4. glukagon i insulina
18.

________ wydziela hormony przekaźnikowe, które regulują pracę innych gruczołów dokrewnych.

 1. jajnik
 2. tarczyca
 3. przysadka
 4. trzustka
19.

Adrenalina wydzielana jest przez ________.

 1. nadnercza
 2. tarczyca
 3. przysadka
 4. gruczoł nadrzędny
20.

Hormony regulujące równowagę wodną organizmu wydzielane są przez ________.

 1. nadnercza
 2. przysadka
 3. jądra
 4. tarczyca
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.