Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Rozwijaj się

PsychologiaRozwijaj się

30.

Dziedziczysz połowę materiału genetycznego od każdego z rodziców, ale przecież różnisz się od obojga. Zastanów się i zapisz podobieństwa i różnice między tobą a twoimi rodzicami. Jak myślisz, w jaki sposób twoje indywidualne środowisko i doświadczenia przyczyniły się do zaistnienia niektórych różnic, jakie dostrzegasz?

31.

Czy tobie lub komuś z twojej rodziny przepisano kiedykolwiek lek psychotropowy? Jeśli tak, czy wystąpiły jakieś działania niepożądane spowodowane jego przyjmowaniem?

32.

Zapewne nie doświadczasz codziennie realnego, fizycznego zagrożenia, np. ze strony drapieżników. Jednakże nikt nie jest wolny od stresu. Jakie sytuacje najczęściej są dla ciebie jego źródłem? Co możesz zrobić, by zminimalizować negatywne skutki tych konkretnych czynników stresowych w twoim życiu?

33.

Znasz już H. M. i jego zaburzenia pamięci, będące skutkiem obustronnego usunięcia hipokampa i ciała migdałowatego. Czy jest ci znana postać, rzeczywista lub fikcyjna, która cierpiała na zaburzenia pamięci? W czym była podobna do poznanego w tym podrozdziale H. M., a pod jakimi względami różniła się od niego?

34.

Znając negatywne skutki zdrowotne zażywania sterydów anabolicznych, zastanów się, dlaczego niektórzy chcą je stosować?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.