Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Psychologia

Wprowadzenie

PsychologiaWprowadzenie

a
Ilustracja 10.1 Emocje mogą zmieniać się w mgnieniu oka, zwłaszcza w odpowiedzi na niespodziewane zdarzenia. Zaskoczenie, strach, złość i smutek to emocje, które pojawiły się u ludzi w następstwie ataku bombowego podczas maratonu bostońskiego 15 kwietnia 2013 roku. (Źródło: modyfikacja pracy Aarona „Tango” Tanga).

Czym są emocje i na ile są one uniwersalne? W niniejszym rozdziale omówimy, jak rozwijały się teorie emocji, jaka jest rola oceny poznawczej w doświadczaniu tego stanu. Zajmiemy się także wyjaśnieniem, jak przebiega uświadomiona i nieuświadomiona kontrola emocji u jednostki. Pokażemy różnicę między nastrojem a emocjami oraz przedstawimy teorię wyjaśniającą, jak z emocji prostych wynikają emocje złożone. Zajmiemy się również opisem badań, które miały odpowiedzieć na pytanie: czy uśmiechanie się daje poczucie szczęścia lub czy poczucie szczęścia wywołuje uśmiech na twarzy. Przedyskutujemy adekwatność stosowania trójstopniowej organizacji mózgu i podejmiemy się prezentacji, w których obszarach mózgu, zgodnie z najnowszą wiedzą, powstają emocje.

Drugim głównym tematem tego rozdziału są motywacje. Opowiemy, czym one są oraz kiedy działamy po to, żeby przywrócić homeostazę, a kiedy po to, żeby ją zaburzyć. Przedstawimy teorie wyjaśniające, skąd się biorą nasze motywacje, m.in. jakie motywuje nas poczucie własnej skuteczności i na czym polega motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. Poruszymy także temat seksualności, ponieważ pociąg seksualny często jest źródłem motywacji do działania.

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/psychologia-polska/pages/1-wprowadzenie
Cytowanie

© 12 paź 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.