Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

duopol (ang. duopoly)
rynek oligopolistyczny, na którym działają tylko dwa przedsiębiorstwa
dylemat więźnia (ang. prisoner’s dilemma)
gra, w ramach której korzyści ze współpracy są większe niż korzyści z forsowania wąsko rozumianego własnego interesu
kartel (ang. cartel)
grupa przedsiębiorstw, które zmawiają się, aby dzielić rynek, ograniczać produkcję i podnosić ceny
konkurencja monopolistyczna (ang. monopolistic competition)
sytuacja, w której na rynku konkuruje wiele przedsiębiorstw oferujących do sprzedaży podobne, ale różniące się od siebie (zróżnicowane) produkty
oligopol (ang. oligopoly)
sytuacja, w której kilka dużych przedsiębiorstw odpowiada za całość lub zdecydowaną większość sprzedaży w gałęzi
porozumienie monopolistyczne (ang. collusion)
patrz: zmowa
przedsiębiorstwa działające na rynkach niedoskonale konkurencyjnych (ang. imperfectly competitive)
przedsiębiorstwa i organizacje, które znajdują się między skrajnymi przypadkami konkurencji doskonałej i monopolu
różnicowanie produktów (ang. product differentiation)
proces polegający na odróżnieniu produktu sprzedawanego przez konkretne przedsiębiorstwo od dóbr i usług oferowanych przez konkurentów
teoria gier (ang. game theory)
gałąź matematyki wykorzystywana m.in. przez ekonomistów do analizowania sytuacji, w których wypłaty przysługujące konkretnym graczom nie zależą wyłącznie od ich decyzji, lecz również od strategii stosowanych przez pozostałych uczestników gry
złamana krzywa popytu (ang. kinked demand curve)
krzywa popytu na produkt będąca konsekwencją strategii oligopolistów, którzy decydują się na naśladowanie wyłącznie obniżek cen wprowadzanych przez któregokolwiek z nich i ignorowanie ewentualnych podwyżek
zmowa (ang. collusion)
sytuacja, w której przedsiębiorstwa działają razem w celu zmniejszenia produkcji i utrzymania wysokich cen
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.