Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

7.

Czym różni się monopol od doskonałej konkurencji?

8.

Co to jest bariera wejścia? Podaj kilka przykładów.

9.

Czym jest monopol naturalny?

10.

Co to jest monopol oparty na przepisach prawa (prawny)?

11.

Czym jest drapieżnictwo cenowe (ceny dumpingowe lub inaczej antykonkurencyjne)?

12.

Czym różni się własność intelektualna od innych rodzajów własności?

13.

Jakie prawne mechanizmy chronią własność intelektualną?

14.

W jakim sensie monopol naturalny jest „naturalny”?

15.

Czym różni się krzywa popytu postrzegana przez firmę doskonale konkurencyjną od krzywej popytu postrzeganej przez monopolistę?

16.

Jak można porównać krzywą popytu postrzeganą przez monopolistę z krzywą popytu rynkowego?

17.

Czy monopolista jest cenobiorcą? Wyjaśnij pokrótce.

18.

Jaki jest typowy kształt krzywej utargu całkowitego dla monopolisty? Dlaczego?

19.

Jaki jest typowy kształt krzywej utargu krańcowego dla monopolisty? Dlaczego?

20.

Jak monopolista może określić poziom produkcji maksymalizujący zysk, jeśli zna krzywe utargu całkowitego i kosztów całkowitych?

21.

Jak monopolista może określić poziom produkcji maksymalizujący zysk, jeśli zna swój utarg krańcowy i koszty krańcowe?

22.

Gdy monopolista określi wielkość produkcji maksymalizującą zysk, w jaki sposób decyduje o cenie?

23.

Czy monopolista zapewnia efektywność alokacyjną? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

24.

Jak różnią się wielkość produkcji i cena określona przez monopolistę od wielkości produkcji i ceny uzyskiwanej przez firmę doskonale konkurencyjną?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.