Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax
Mikroekonomia – Podstawy

Pytania sprawdzające

Mikroekonomia – PodstawyPytania sprawdzające

1.

Określ, czy następujące rozwiązania są barierą wejścia narzuconą przez państwo, barierą wejścia, która nie jest egzekwowana przez państwo, czy też w ogóle nie są barierą wejścia.

 1. Opatentowany wynalazek
 2. Popularny, ale łatwy do skopiowania przepis na danie serwowane w restauracji
 3. Rynek, na którym rozmiary produkcji dające korzyści skali są bardzo małe w porównaniu z popytem
 4. Ugruntowana reputacja firmy, która zawsze znacznie obniża ceny w odpowiedzi na wejście na rynek nowego przedsiębiorstwa
 5. Dobrze rozpoznawalna marka starannie budowana przez wiele lat
2.

Określ, czy następujące elementy są barierą wejścia narzuconą przez władze, barierą wejścia, która nie jest egzekwowana przez władze, czy też w ogóle nie są barierą wejścia.

 1. Miasto uchwala prawo określające, ile licencji na prowadzenie taksówek zostanie wydanych.
 2. Miasto uchwala prawo, zgodnie z którym wszyscy kierowcy taksówek muszą zdać test z bezpiecznej jazdy i posiadać ubezpieczenie
 3. Dobrze znane logo
 4. Prawa do eksploatacji źródła niezwykle czystej wody
 5. Branża, w której rosnące przychody ze skali produkcji występują aż do osiągnięcia wolumenu zdecydowanie przekraczającego popyt rynkowy
3.

Załóżmy, że lokalny zakład energetyczny, prawny monopol oparty na korzyściach skali, został podzielony na cztery przedsiębiorstwa równej wielkości. Celem było wyeliminowanie monopolu i promowanie konkurencji cenowej wśród dostawców energii elektrycznej. Jak myślisz, co stanie się z cenami?

4.

Gdyby parlament pewnego kraju skrócił okres ochrony patentowej z 20 do 10 lat, co najprawdopodobniej stałoby się z inwestycjami prywatnych przedsiębiorstw w badania i rozwój?

5.

Załóżmy, że popyt na produkt monopolu spada tak, że jego cena maksymalizująca zysk jest niższa od średniego kosztu zmiennego. Jaką wielkość produkcji powinna zaoferować ta firma? Podpowiedź: Narysuj wykres.

6.

Wyobraź sobie, że monopolista może żądać od każdego klienta innej ceny w zależności od tego, ile ten jest gotów zapłacić (czyli doskonale różnicuje ceny). Jak wpłynęłoby to na zyski monopolistów?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
 • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
 • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
  Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.