Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

39.

Spółka Aaaby Kupić Akwarium sprzedaje małe akwaria po 200 zł za sztukę. Koszty stałe produkcji to również 200 zł. Całkowite koszty zmienne wynoszą 200 zł za jedno akwarium, 250 zł za dwie sztuki, 350 zł za trzy, 500 zł za cztery i 800 zł za pięć akwariów. Wykorzystując tabelę, oblicz utarg całkowity, utarg krańcowy, koszt całkowity i koszt krańcowy dla każdego poziomu produkcji (od jednej do pięciu jednostek). Jaka jest wielkość produkcji maksymalizująca zysk? Na jednym rysunku narysuj krzywe utargu całkowitego i kosztu całkowitego, na drugim wykreśl krzywe utargu krańcowego i kosztu krańcowego.

40.

Doskonale konkurencyjne przedsiębiorstwo Raj Dla Piesków sp. z o.o. sprzedaje zimowe okrycia dla czworonogów. Płaszcze są sprzedawane po 72 zł za sztukę. Koszty stałe produkcji wynoszą 100 zł. Całkowite koszty zmienne wynoszą 64 zł za jedno okrycie, 84 zł za dwie sztuki, 114 zł za trzy, 184 zł za cztery i 270 zł za pięć okryć. Wykorzystując tabelę, oblicz utarg całkowity, utarg krańcowy, koszt całkowity i koszt krańcowy dla każdego poziomu produkcji (od jednej do pięciu jednostek). Na jednym rysunku narysuj krzywe utargu całkowitego i kosztu całkowitego, na drugim wykreśl krzywe utargu krańcowego i kosztu krańcowego. Jaka jest wielkość produkcji maksymalizująca zysk?

41.

Firma komputerowa produkuje niedrogie, łatwe w obsłudze domowe systemy komputerowe i ponosi stałe koszty w wysokości 250 zł. Koszt krańcowy produkcji komputerów wynosi 700 zł za pierwszy komputer, 250 zł za drugi, 300 zł za trzeci, 350 zł za czwarty, 400 zł za piąty, 450 zł za szósty i 500 zł za siódmy komputer.

  1. Utwórz tabelę, która pokaże produkcję przedsiębiorstwa, koszt całkowity, koszt krańcowy, koszt przeciętny, koszt zmienny i przeciętny koszt zmienny.
  2. Jaka cena wyznacza próg rentowności tej firmy? Przy jakiej cenie przedsiębiorstwo powinno wstrzymać działalność?
  3. Jeśli przedsiębiorstwo sprzedaje komputery za 500 zł, to osiąga zysk czy stratę? Jak duży jest zysk lub strata? Narysuj wykres z krzywymi AC, MC i AVC, aby zilustrować odpowiedź i pokazać obszar zysku lub straty.
  4. Jeśli przedsiębiorstwo sprzedaje komputery za 300 zł, to osiąga zysk czy stratę? Jak duży jest zysk lub strata? Narysuj wykres z krzywymi AC, MC i AVC, aby zilustrować odpowiedź i pokazać obszar zysku lub straty.
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.