Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

biorca ceny (ang. price taker)
przedsiębiorstwo na rynku doskonale konkurencyjnym, które musi zaakceptować rynkową cenę równowagi jako daną
cena zamknięcia (ang. shutdown point)
poziom ceny, dla którego krzywa kosztu krańcowego przecina krzywą przeciętnego kosztu zmiennego (AVC) w punkcie minimum tej krzywej; jeśli cena znajduje się poniżej tego punktu, przedsiębiorstwo powinno natychmiast zostać zamknięte
cenobiorca (ang. price taker)
patrz: biorca cen
decyzja o wejściu (ang. entry)
patrz: wejście
decyzja o wyjściu (ang. exit)
patrz: wyjście
forma rynku (ang. market structure)
patrz: struktura rynku
konkurencja doskonała (ang. perfect competition)
model, w którym każde przedsiębiorstwo ma wielu konkurentów sprzedających identyczne produkty
próg rentowności (ang. break even point)
poziom produkcji, dla którego krzywa kosztów krańcowych przecina krzywą kosztu przeciętnego (AC) w punkcie minimum tej krzywej; jeśli cena jest na poziomie progu rentowności, przedsiębiorstwo osiąga zerowy zysk ekonomiczny
przychód krańcowy (ang. marginal revenue)
patrz: utarg krańcowy
równowaga długookresowa (ang. long-run equilibrium)
sytuacja, gdy wszystkie przedsiębiorstwa osiągają zerowe zyski ekonomiczne wytwarzając produkcję, dla której P = MR = LMCP = MR = LMC i P = LACP = LAC
struktura konkurencji (ang. market structure)
patrz: struktura rynku
struktura rynku (ang. market structure)
model opisujący funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku (w gałęzi) zdeterminowany przez liczbę sprzedawców i nabywców, istnienie (bądź nieistnienie) barier wejścia i wyjścia (rozumianych jako koszty rozpoczęcia i zamknięcia działalności) oraz rodzaj sprzedawanych produktów
utarg krańcowy (ang. marginal revenue)
dodatkowy utarg (zmiana utargu całkowitego) uzyskany ze sprzedaży kolejnej jednostki produkcji
wejście (ang. entry)
długookresowy proces wchodzenia przedsiębiorstw do gałęzi w odpowiedzi na zyski, które w niej występują
wyjście (ang. exit)
długookresowy proces ograniczania produkcji i wstrzymywania działalności przedsiębiorstw w odpowiedzi na straty występujące w danej gałęzi gospodarki
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.