Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

16.

Afrodyta, która żyje w starożytnej Grecji, czerpie użyteczność z czytania wierszy i jedzenia ogórków. Afrodyta uzyskuje 30 jednostek użyteczności krańcowej z pierwszego wiersza, 27 jednostek użyteczności krańcowej z drugiego wiersza, 24 jednostki użyteczności krańcowej z trzeciego wiersza itd., przy czym użyteczność krańcowa spada o trzy jednostki z każdym kolejnym wierszem. Afrodyta uzyskuje sześć jednostek użyteczności krańcowej za każdy z pierwszych trzech skonsumowanych ogórków, pięć jednostek użyteczności krańcowej za każdy z trzech kolejnych zjedzonych ogórków, cztery jednostki użyteczności krańcowej za każdy z kolejnych trzech skonsumowanych ogórków itd., przy czym użyteczność spada o jeden na każde trzy spożyte ogórki. Wiersz kosztuje trzy brązowe monety, a ogórek kosztuje tylko jedną brązową monetę. Afrodyta ma 18 brązowych monet. Narysuj ograniczenie budżetowe Afrodyty w zakresie wyboru między wierszami a ogórkami, umieszczając wiersze na osi pionowej, a ogórki na osi poziomej. Zacznij od wyboru zera wierszy i 18 ogórków i oblicz zmiany użyteczności krańcowej przy poruszaniu się po linii budżetowej do następnego koszyka, składającego się z jednego wiersza i 15 ogórków. Korzystając z procesu „krok po kroku", opartego na użyteczności krańcowej, utwórz tabelę i wskaż punkt maksymalizujący użyteczność Afrodyty. Porównaj krańcową użyteczność obu dóbr i względne ceny w punkcie optymalnym, aby sprawdzić, czy zachodzi oczekiwana zależność. Wskazówka: Oznacz kolumny tabeli: 1) Wybór, 2) Krańcowa korzyść z większej liczby wierszy, 3) Krańcowa strata z mniejszej liczby ogórków, 4) Łączna korzyść lub strata, 5) Czy poprzedni wybór był optymalny? Oznacz wiersze tabeli: 1) 0 wierszy i 18 ogórków, 2) 1 wiersz i 15 ogórków, 3) 2 wiersze i 12 ogórków, 4) 3 wiersze i 9 ogórków, 5) 4 wiersze i 6 ogórków, 6) 5 wierszy i 3 ogórki, 7) 6 wierszy i 0 ogórków.

17.

Jeśli spadek ceny jednego kupowanego dobra o 10% powoduje zwiększenie popytu na to dobro o 8%, to czy dalszy spadek ceny o 10% spowoduje wzrost wielkości popytu o kolejne 8%?

Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.