Przejdź do treściPrzejdź do informacji o dostępnościMenu skrótów klawiszowych
Logo OpenStax

analiza marginalna (ang. marginal value analysis)
patrz: analiza wielkości krańcowych
analiza wielkości krańcowych (ang. marginal value analysis)
podejmowanie decyzji w oparciu o małe zmiany analizowanych wielkości
efektywność alokacji (ang. allocative efficiency)
sytuacja, w której koszyk produkowanych towarów reprezentuje kombinację, której społeczeństwo pragnie najbardziej
efektywność produkcji (ang. productive efficiency)
sytuacja, w której niemożliwe jest wyprodukowanie większej ilości jednego dobra (lub usługi) bez zmniejszenia ilości produkcji innego dobra (lub usługi)
granica możliwości produkcyjnych (ang. production possibilities frontier)
patrz: krzywa możliwości produkcyjnych
koszt alternatywny (ang. opportunity cost)
koszt związany z podjęciem konkretnej decyzji, którego miarą jest wszystko to, z czego musimy zrezygnować w następstwie jej podjęcia; koszt alternatywny mierzy wartość utraconych możliwości
koszt utraconych możliwości (ang. opportunity cost)
patrz: koszt alternatywny
koszty utopione (ang. sunk costs)
koszty, które ponieśliśmy w przeszłości i których nie możemy już odzyskać
krzywa jednakowego nakładu (ang. production possibilities frontier)
patrz: krzywa możliwości produkcyjnych
krzywa możliwości produkcyjnych (ang. production possibilities frontier)
diagram pokazujący efektywne kombinacje produkcji dwóch dóbr, które gospodarka może wytworzyć, biorąc pod uwagę dostępne zasoby
krzywa transformacji (ang. production possibilities frontier)
patrz: krzywa możliwości produkcyjnych
krzywa transformacji produktu (ang. production possibilities frontier)
patrz: krzywa możliwości produkcyjnych
linia budżetowa (ang. budget constraint line)
patrz: linia ograniczenia budżetowego
linia ograniczenia budżetowego (ang. budget constraint line)
graficzne przedstawienie wszystkich możliwych kombinacji (koszyków) dwóch dóbr, konsumowanych przez wybraną osobę, uwzględniające ceny tych dóbr i całkowicie wydatkowany budżet tego konsumenta
niewidzialna ręka (ang. invisible hand)
koncepcja Adama Smitha, w myśl której zachowanie jednostek zgodne z własnym interesem bardzo często prowadzi do pozytywnych skutków społecznych
prawo malejącego produktu krańcowego (ang. law of diminishing marginal utility)
patrz: prawo malejącej użyteczności krańcowej
prawo malejącej produktywności krańcowej (ang. law of diminishing returns)
patrz: prawo malejących przychodów
prawo malejącej użyteczności krańcowej (ang. law of diminishing marginal utility)
w sytuacji, w której konsumujemy więcej dobra lub usługi, dodatkowa użyteczność, jaką uzyskujemy z kolejnych nabywanych jednostek, staje się zwykle mniejsza niż ta, którą przyniosła nam konsumpcja wcześniejszych
prawo malejących przychodów (ang. law of diminishing returns)
dodatkowe zasoby przeznaczone na produkcję dobra lub usługi przekładają się na malejącą, krańcową korzyść z tego dodatkowego wzrostu
przewaga komparatywna (ang. comparative advantage)
sytuacja, w której kraj może wyprodukować dobro po niższych kosztach (wyrażonych za pomocą utraconej produkcji innych dóbr); gdy kraj ma niższy koszt alternatywny produkcji
stwierdzenie normatywne (ang. normative statement)
stwierdzenie, które opisuje, jak powinien wyglądać świat zdaniem osoby, która to stwierdzenie wypowiada
stwierdzenie pozytywne (ang. positive statement)
stwierdzenie, które opisuje świat takim, jaki on jest
ścieżka budżetu (ang. budget constraint line)
patrz: linia ograniczenia budżetowego
użyteczność (ang. utility)
satysfakcja, zadowolenie lub wartość, jaką uzyskuje się z konsumpcji dóbr i usług
Cytowanie i udostępnianie

Ten podręcznik nie może być wykorzystywany do trenowania sztucznej inteligencji ani do przetwarzania przez systemy sztucznej inteligencji bez zgody OpenStax lub OpenStax Poland.

Chcesz zacytować, udostępnić albo zmodyfikować treść tej książki? Została ona wydana na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) , która wymaga od Ciebie uznania autorstwa OpenStax.

Cytowanie i udostępnienia
  • Jeśli rozpowszechniasz tę książkę w formie drukowanej, umieść na każdej jej kartce informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
  • Jeśli rozpowszechniasz całą książkę lub jej fragment w formacie cyfrowym, na każdym widoku strony umieść informację:
    Treści dostępne za darmo na https://openstax.org/books/mikroekonomia-podstawy/pages/1-wprowadzenie-do-rozdzialu
Cytowanie

© 12 wrz 2022 OpenStax. Treść książki została wytworzona przez OpenStax na licencji Uznanie autorstwa (CC BY) . Nazwa OpenStax, logo OpenStax, okładki OpenStax, nazwa OpenStax CNX oraz OpenStax CNX logo nie podlegają licencji Creative Commons i wykorzystanie ich jest dozwolone wyłącznie na mocy uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Rice University.